Numer 5/2021

Systemy HMI/SCADA – dobre praktyki

Kup numer:

  • Wersja papierowa

    15,00 zł

  • Wersja PDF

    15,00 zł

8
Z branży

16
Produkty

Rozmowa

24
Automatyzacja, chmura i RFID. Droga do usprawnienia produkcji

Jakie cechy wspólne dla różnego rodzaju czujników do kontroli jakości powinny być przedmiotem szczególnej uwagi przy wyborze urządzeń? Co sprawiło, że Polska wygrała w produkcyjnych planach inwestycyjnych Grupy Turck? Czy można znaleźć jakie korzyści z pandemii dla branży automatyki? Na te pytania odpowiada Andrzej Dereń, dyrektor techniczny firmy Turck Polska.

Temat numeru

30
Systemy HMI/SCADA – dobre praktyki

Systemy automatyki przemysłowej w coraz mniejszym stopniu skupiają się na bezpośrednim procesie sterowania, sygnalizowaniu jego zakłóceń i reagowaniu na zmiany wybranych parametrów w danym, jednostkowym punkcie linii produkcyjnej. Obecnie od systemu automatyki wymaga się kompleksowego nadzoru nad przebiegiem procesu technologicznego czy produkcyjnego. System automatyki ma gromadzić i analizować dane, a także pozwalać na ich wizualizację. Realizacja tak szerokiego zakresu zadań możliwa jest m.in. dzięki systemom HMI i SCADA.

38
Systemy HMI/SCADA. Gdzie dziś jesteśmy?

Ten artykuł może wydać się trochę stronniczy, z uwagi na fakt, że przygotowała go firma zajmująca się produkcją i wdrażaniem oprogramowania przemysłowego klasy SCADA. Jednak kto, jeśli nie producent – który musi stale trzymać rękę na pulsie w odniesieniu do współczesnego oprogramowania przemysłowego – ma najlepsze wyczucie problemu? To on kreuje trendy rozwoju tego oprogramowania i stymuluje jego rozwój, wdrażając pomysły własne i odbiorców. Nasi klienci mówią niekiedy: „Przygotujcie dla nas taki system SCADA, by było dobrze”. Musimy wiedzieć, jak zapewnić, „by było dobrze”. Tak działa ASKOM, producent systemu SCADA o nazwie Asix.Evo.

Przegląd sprzętu i aparatury

40
Aparatura kontrolno-pomiarowa w przemyśle

Aparatura kontrolno-pomiarowa stanowi zespół narzędzi, za pomocą których możliwe jest dokonywanie bardzo precyzyjnych pomiarów jakości oraz efektywności systemów produkcji. W skład tych narzędzi wchodzą m.in. urządzenia pomiarowe i kontrolne służące do pomiaru strumienia objętości lub masy, różnicy ciśnień, temperatury, poziomu substancji, a także pozycji i przemieszczenia. Testy wykonane przez te urządzenia pozwalają na ocenę jakości produktu, a tym samym chronią przed ewentualnymi stratami finansowymi fabryki.

46
Bezprzewodowa detekcja gazu SIL 2 w rafinerii Kalundborg w Danii

Przykład rafinerii Kalundborg w Danii wyraźnie pokazuje zalety – pod względem kosztów i bezpieczeństwa – stałego, bezprzewodowego systemu detekcji gazu w porównaniu z tradycyjnymi instalacjami przewodowymi. Niezawodny system, zaprojektowany i skonfigurowany pod kątem poziomu bezpieczeństwa SIL 2, działa w rafinerii składającej się z wielu ciasnych budynków. Duża instalacja obejmuje bezprzewodowe detektory GasSecure, a nowatorskie rozwiązania technologiczne znacznie zmniejszają koszty projektu.

48
Rozwiązania ATEQ do testów w produkcji pojazdów elektrycznych

ATEQ jest międzynarodowym dostawcą zaawansowanych urządzeń pomiarowych dla kontroli jakości w produkcji, mającym ponad 45-letnie doświadczenie. Specjalizuje się w testowaniu szczelności, a także w pomiarach przepływu oraz parametrów elektrycznych dla wyrobów w liniach produkcyjnych. Jednym z największych odbiorców urządzeń ATEQ jest przemysł motoryzacyjny, gdzie metody testowania szczelności wyrobów są bardzo szeroko stosowane.

Prawo i normy

52
Zabezpieczenia wierzytelności w projektach automatyki i robotyki

Projekty wdrażania automatyki i robotyki to zazwyczaj duże i kosztowne inwestycje. W konsekwencji przedsiębiorcy nierzadko zmuszeni są korzystać z zewnętrznego finansowania. Realizacja takiego przedsięwzięcia – z uwagi na skomplikowanie i budżet – wymaga również stosownego zabezpieczenia wzajemnych wierzytelności stron umowy (zapłaty ceny oraz prawidłowego wykonania umowy).

Rynek

56
Jak prawidłowo dobrać sprzęgła?

Firma Elesa+Ganter wprowadziła do swojej oferty sprzęgła. W tym artykule wyjaśniamy w jaki sposób dobrać je do danej aplikacji.

Wydarzenia

60
Cyfrowa edycja Hannover Messe 2021

Trwająca od wielu miesięcy pandemia uniemożliwiła zorganizowanie najważniejszych na świecie  targów przemysłowych Hannover Messe w tradycyjnym wydaniu. Organizator imprezy, spółka Deutsche Messe, po raz drugi zrealizowała ją w wirtualnej postaci. W dniach 12–16 kwietnia 2021 r. wszyscy zainteresowani tym wydarzeniem mogli uczestniczyć on-line w przeglądzie aktualnych trendów w przemyśle, energetyce i logistyce, a także dowiedzieć się więcej o sztucznej inteligencji, zrównoważonej produkcji i technologii 5G.

64
Biblioteka

65
Współpraca

Ludzie

66
Damian Terech, kierownik działu serwisu, Endress+Hauser