Numer 12/2015

Układy napędowe w przemyśle

Kup numer:

  • Wersja papierowa

    10,00 zł

  • Wersja PDF

    10,00 zł

6
Z branży

14
Produkty

Rozmowa

22

O potrzebie odpowiedzialności i wzajemnego zaufania w prowadzeniu small biz­nesu, przewadze jakości nad ceną, barierach działalności firm w Polsce i planach rozwoju w kierunku nowych technologii z Maciejem Biernackim, wiceprezesem firmy B&L International rozmawiają Sylwia Batorska i Jolanta Górska-Szkaradek.

Więcej

Technika

26

Podczas rozważań na temat układów napędowych w przemyśle warto na chwilę pochylić się nad zjawiskiem ich ewolucji, spojrzeć w przeszłość i uświadomić sobie, jak wielki nastąpił w tej dziedzinie postęp. W takiej analizie pomocny może okazać się poniższy zarys, w którym zasygnalizowano najważniejsze aspekty związane z ewolucją układów napędowych, a także wyszczególniono czynniki mające bezpośredni wpływ na te przemiany.

Więcej

34

Firma SCHUNK, lider w dziedzinie produkcji komponentów do automatyzacji produkcji, oprócz chwytaków, oprzyrządowania do robotów oraz modułów obrotowych, ma w ofercie również szeroką gamę modułów liniowych.

Więcej

37

W ostatnim roku firma Estun uzupełniła ofertę o zmodyfiko­waną wersję sztandarowego produktu, jakim jest serwona­pęd serii PRONET. Pomimo zmian spółka pozostała przy dotychczasowej polityce ceno­wej, dzięki czemu rozwiązania oparte na jej produktach są kon­kurencyjne na rynku polskim.

Więcej

38

Niezwykle ważnym czynnikiem wpływającym na sukces przed­siębiorstwa jest elastyczne po­dejście do wymagań klienta. Stosowanie tej zasady może stać się znacznie prostsze dzięki korzystaniu z systemów modułowych. Ich zastoso­wanie otwiera nieograniczo­ne możliwości oraz pozwala na oszczędność czasu i środ­ków. Aby sprostać żądaniom klienta, wystarczy połączyć do­stępne elementy podstawowe w odpowiedni sposób.

Więcej

Przegląd sprzętu i aparatury

40
Precyzyjne sterowanie pracą osi. Przegląd serwonapędów

Serwonapędy użytkowane w układach automatyki maszyn umożliwiają dokładne sterowanie pracą wałków (osi) poprzez kontrolę ich pozycji, prędkości i momentu siły. W zależności od konstrukcji i stopnia zaawansowania technologicznego mogą być instalowane w prostych kładach napędowych lub służyć do budowy złożonych wieloosiowych maszyn.

54

Nowy trzyosiowy serwonapęd łączy w sobie małe gabaryty wraz z obsługą funkcji bezpieczeństwa. ACOPOS P3 gwarantuje niezrównaną precyzję i dynamikę pracy z czasem próbkowania sygnału na poziomie 50 µs w całej kaskadzie sterowników. 

Więcej

Prawo i Normy

56

Współistnienie przedstawionych w poprzednim wydaniu („Automatyka” 10/2015) nieskoordynowanych dwóch norm dotyczących bezpieczeństwa układów sterowania maszynami, zarządzanych przez dwa Komitety Techniczne dwóch Międzynarodowych Organizacji Normalizacyjnych, nie tylko rażąco narusza zasady normalizacje, ale jest ponadto źródłem nieporozumień w przemyśle, dyskusji producentów z odbiorcami i stresu jednostek certyfikacyjnych.

Więcej

Rynek

62

Sterowniki PLC na rynku automatyki pojawiły się ponad 40 lat temu. Patrząc na dynamiczny rozwój elektroniki, wielu wróżyło ich koniec na rzecz komputerów przemysłowych z funkcjami PLC. Tak się jednak nie stało – PLC są w dalszym ciągu bardzo popularne, a zapotrzebowanie ze strony branży automatyki na te produkty wciąż rośnie.

Więcej

66

Wydawać by się mogło, że kla­syczne sterowniki progra­mowalne w dobie Przemysłu 4.0, a szczególnie ze względu na wzrost dostępności rozwią­zań typu SoftMotion, powinny powoli odchodzić w niepamięć, ale w praktyce okazuje się, że rzeczywistość jest znacznie bardziej skomplikowana.

Więcej

73

Z powodu zbyt małej ilości miejsca w szafie rozdzielczej pewne przedsiębiorstwo mu­siało zastosować nowe, nie­spotykane dotąd rozwiązanie: zamiast listwy zaciskowej użyto systemu do zabudowy w szafie z wkładami złączy.

Więcej

74

Instalując systemy automatyki nowej generacji, zakłady wy­twórcze są lepiej przygotowa­ne do współczesnych wymagań rynku.

Więcej

77

Firma Data Translation ma w ofercie szeroki wybór urzą­dzeń do pomiaru drgań i wibra­cji. Seria DT9857E wyróżnia się liczbą wejść analogowych. W zależności od modelu można podłączyć 8 lub 16 czujników IEPE. Każdy kanał analogo­wy wyposażono w 24-bitowy przetwornik A/C. Komunikacja z komputerem jest realizowana przez interfejs USB.

Więcej

78

Instytut Mikromakro szacuje wartość rynku dronów w Polsce na 164 mln złotych. Przewiduje również, że rynek ten gwałtownie wzrośnie, gdy upowszechnią się usługi dronowe w sektorze cywilnym oraz dojdzie do pierwszych rozstrzygnięć w przetargach wojskowych.

Więcej

81

Prognozuje się, że liczba urządzeń, tworzących Internet of Things wzrośnie z 1,7 mld w 2014 r. do 6,6 mld w roku 2020. Na tak intensywny rozwój wpłynęły liczne czynniki, m.in. malejące ceny czujników i inteligentnych systemów wbudowanych, bezprzewodowa transmisja oraz przetwarzanie dużych zbiorów danych. Kompleksowe rozwiązania IoT wymagają coraz bardziej zaawansowanych platform komunikacyjnych i oprogramowania typu middleware, ułatwiających integrację urządzeń i sieci.

Więcej

Wydarzenia

82

Odense – urokliwe miasteczko leżące półtorej godziny drogi od Kopenhagi, miejsce narodzin Hansa Christiana Andersena, kompozytora Carla Nielsena, tenisistki Caroline Wozniacki oraz… robotów Universal Robots. Dzięki uprzejmości duńskiego producenta mieliśmy niepowtarzalną okazję odwiedzić to niezwykłe miejsce i na własne oczy zobaczyć, jak powstają znane już na całym świecie „koboty” (ang. cobots, od collaborative robots), w których produkcji firma Universal Robots jest pionierem.

Więcej

84
Automatyzacja skazana na sukces. Manufacturing Summit 2015

Polskie firmy będą musiały w coraz większym stopniu sta­wiać na automatyzację, kładąc jednocześnie nacisk na wdra­żanie nowoczesnych syste­mów IT i rozwój w ramach Prze­mysłu 4.0. Takie wnioski płyną z debaty „Tajniki sukcesów działających w Polsce firm pro­dukcyjnych i rola automatyza­cji w rozwoju naszych fabryk”, która odbyła się 4 listopada 2015 r. w ramach konferencji Manufacturing Summit.

86
Nowa odsłona targów Metav

W drugiej połowie lutego 2016 r. w niemieckim Düsseldorfie od­będą się 19. Międzynarodowe Targi Technologii i Automatyza­cji Produkcji METAV 2016. Z tej okazji w Warszawie odbyła się konferencja prasowa, podczas której zaprezentowano targi i towarzyszący im program.

88
Forcam na IV Forum Motosolutions

Jedno z najbardziej istotnych wydarzeń branży motoryza­cyjnej, Forum MotoSolutions odbyło się w dniach 18–19 li­stopada 2015 r. w Krakowie. Ponad 200 uczestników mogło zapoznać się ze studiami przy­padków, dobrymi praktyka­mi i strategiami stosowanymi w największych przedsiębior­stwach branży motoryzacyjnej.

90
Biblioteka

92
Współpraca

Ludzie

94
Marek Szwonek, Danfoss Poland Sp. z o.o.