Numer 9/2015

Automatyka systemów transportowych

Kup numer:

  • Wersja papierowa

    10,00 zł

  • Wersja PDF

    10,00 zł

8
Z branży

14
Produkty

Rozmowa

22

Rozmowa z Markiem Wzorkiem, dyrekto­rem zarządzającym i członkiem zarządu spółki igus.

Więcej

Technika

26

Niezależnie od tego, co jest produkowane, potrzebny jest sprawnie działający magazyn. Od charakteru produkcji zale­żeć będzie, jakiego typu maga­zyn okaże się najlepszym roz­wiązaniem. Od typu i wielkości magazynowanych produktów zależeć będzie konstrukcja i or­ganizacja miejsc składowania oraz wybór najlepszego rodzaju systemów transportowych.

Więcej

35
Ręczny czytnik OHV1000

Skutecznym sposobem iden­tyfikowania produktów w ob­szarach produkcji i logistyki jest bezpośrednie znakowanie za pomocą dwuwymiarowych kodów, takich jak kody Data Matrix. Kody te, po umieszcze­niu na produkcie lub elemencie roboczym za pomocą bezpo­średniego znakowania części (DPM), umożliwiają identyfiko­wanie poszczególnych kroków produkcji i danych w dowolnym czasie. Możliwe jest wówczas śledzenie całego okresu eks­ploatacji produktu.

36

Comau Robotics – największy dostawca rozwiązań z zakresu robotyzacji procesów technolo­gicznych oraz spółka Promag – lider kompleksowych rozwią­zań intralogistycznych i maga­zynowych łączą siły i nawiązują współpracę strategiczną. Nad­rzędnym celem kooperacji jest dalsze umacnianie pozycji obu firm na polskim rynku, w opar­ciu o realizację wspólnych pro­jektów w obszarze automaty­zacji i optymalizacji procesów logistycznych.

Więcej

39
Transport na taśmie, rolkach czy za pomocą AGV?

Niezakłócony przepływ ele­mentów, zapewniony przez system transportu wewnętrz­nego, znacznie usprawnia pro­cesy produkcyjne. Istnieje wiele dostępnych rozwiązań, a dobór odpowiedniego zależy od wy­mogów danej aplikacji.

40
VLT FlexConcept – system sterowania napędem podajników

W ostatnich kilku latach roz­proszone systemy sterowania napędami pozostają w centrum zainteresowania inżynierów oraz osób zarządzających wy­sokowydajnymi procesami pro­dukcyjnymi w różnych sekto­rach przemysłu spożywczego. Rozwiązania z serii VLT firmy Danfoss spełniają oczekiwania stawiane nowym technologiom w tym zakresie.

42
Łatwo konfigurowalne, bezsmarowne rolki do przenośników

Firma igus opracowała system rolek do przenośników, które bardzo dobrze sprawdzają się w przemyśle pakującym (etykieciarki, transportery, maszyny znakujące, maszyny do folii stretch) oraz spożywczym (przemysł mleczarski, mięsny i zimnych napojów). Rolki firmy igus mogą być skonfigurowane za pomocą kilku kliknięć, a zamówienia można dokonać on-line.

44

Transport kolejowy stanowi od XIX w. jeden z podstawowych sposobów przewozu pasażerów oraz towaru na świecie. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w pojazdach szynowych montowane są rejestratory parametrów pracy, zwane popularnie – ze względu na ich główną funkcję – tachografami kolejowymi. Nowoczesne konstrukcje rejestratorów nie tylko pozwalają na zapis danych dotyczących przejazdu, ale pomagają maszynistom kontrolować stan urządzeń.

Więcej

58

Operatorzy kolejowi działają pod rosnącą presją rynku, spo­wodowaną narastającą konku­rencją i aktualną sytuacją go­spodarczą. W rezultacie wielu z nich poszukuje sposobów zwiększenia niezawodności, wydłużenia okresu eksploata­cji oraz poprawy rentowności taboru, aby w jak największym stopniu zredukować przestoje. Jednocześnie koncentrują się na zmniejszeniu zużycia energii np. poprzez redukcję gabary­tów i ciężaru systemów pokła­dowych.

Więcej

Przegląd sprzętu i aparatury

62

Trudno wyobrazić sobie współczesne systemy automatyki bez możliwości sterowania ruchem. Najczęściej do tego celu wykorzystuje się obecnie kontrolery PLC, ale są zastosowania, w których specjalizowane wieloosiowe kontrolery ruchu (ang. motion control) są nie tylko tańsze we wdrożeniu, ale znacznie lepiej spełniają swoje funkcje.

Więcej

Prawo i Normy

72

W związku z coraz częstszym komercyjnym wykorzystywaniem dronów warto przyjrzeć się niektórym prawnym aspektom funkcjonowania bezzałogowych statków powietrznych. W ostatnich czasach jednym z najintensywniej dyskutowanych zagadnień jest wykorzystywanie dronów w świetle regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych.

Więcej

76

Pojęcie bezpieczeństwa funkcjonalnego pojawiło się w pracach normalizacyjnych Podkomitetu 65A IEC w 1985 r. w Montrealu. Było to związane z potrzebą znormalizowania wymagań dotyczących programowalnego sprzętu i jego oprogramowania stosowanego w technice zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i zabezpieczania obiektów. Techniki bezpieczeństwa funkcjonalnego są nierozerwalnie związane ze stosowaniem elektroniki programowalnej, której nie daje się w pełni sprawdzić tradycyjnymi technikami pomiarowymi i badawczymi ze względu na zbyt wielką mnogość stanów, które mogą przyjmować.

Więcej

Rynek

79
Konwerter M-BUS na MODBUS TCP w jednym urządzeniu?

Szyna danych M-Bus została opracowana do przesyłania danych z urządzeń stosowanych w automatyce przemysłowej, takich jak np. gazomierze czy liczniki energii elektrycznej. Specyfikacja tego protokołu wymaga jednak zastosowania konwertera sprzętowego ze względu na interfejs elektryczny (36 V). Czy aby na pewno?

80
Systemy rozproszone w nowoczesnym przemyśle

Wraz z rozwojem automatyki i rosnącą dostępnością zaawansowanych systemów sterowania, coraz więcej dziedzin przemysłu poszukuje wyrafinowanych rozwiązań, w których główne role będą odgrywać bezpieczeństwo systemu, możliwość jego decentralizacji i elastyczność. Jedną z branż, w których w ostatnich latach dokonała się rewolucja w zakresie sterowania, jest energetyka.

83
Pokrętła trójramienne do zastosowań higienicznych

Pokrętła serii VTT mają litą budowę, bez przestrzeni, w której mogą osadzać się nieczystości. Wykonane są z materiałów zabezpieczających przed korozją. Te dwie cechy czynią produkt właściwym do użytku w środowiskach wymagających zachowania wysokiego stopnia higieny.

84
Przewody kompensacyjne i termoparowe

Gama oferowanych przez Guenther produktów sięga od standardowych czujników temperatury, poprzez różne akcesoria, przewody przyłączeniowe, aż po produkty wykonywane na zamówienie, spełniające specyficzne wymagania odbiorców. Istotnym elementem oferty firmy są przewody przyłączeniowe do czujników rezystancyjnych, przewody termoparowe i kompensacyjne.

86
HARTING Ha-VIS eCon – switche z możliwościami

Integracja nowych technologii w systemach produkcji prze­mysłowej wymaga inteligentnej oraz niezawodnej transmisji da­nych i zasilania. Switche eCon firmy HARTING zapewniają wysoką wydajność transmisji standardu Power over Ether­net+ służącego do zasilania urządzeń.

88
Wyłączniki linkowe do zadań specjalnych

Firma steute jest doskonale znana na rynku jako dostawca szerokiej gamy wyłączników linkowych bezpieczeństwa, powszechnie stosowanych w przemyśle, głównie w systemach awaryjnego zatrzymania przenośników taśmowych. Tym, co odróżnia tę firmę od konkurentów, jest możliwość zaoferowania produktów customizowanych, dostosowanych do szczególnych wymagań klienta, bądź specyficznych warunków środowiskowych.

90
Najpopularniejszy system szaf sterowniczych

W 1999 r., pod hasłem „W końcu nieskończone możliwości”, Rittal wprowadził na rynek system szaf sterowniczych TS 8 – takie były początki. Dzisiaj ta będąca podstawą modułowego systemu „Rittal – The System.” szafa szeregowa jest światowym standardem technologii szaf sterowniczych w niemal wszystkich branżach. Po wyprodukowaniu 10 milionów egzemplarzy TS 8 uważa się za najpopularniejszy system szaf sterowniczych na świecie.

92
SCHUNK liderem systemów wymiany narzędzi

Wzrost udziału robotów w pro­cesach produkcyjnych, połą­czony ze wzrostem komplikacji procesów technologicznych wy­konywanych przez roboty, wy­musza rozwój oprzyrządowania umożliwiający realizację posta­wionych zadań. W ofercie firmy SCHUNK można znaleźć roz­wiązania optymalizujące stan­dardowe procesy i dedykowane rozwiązaniom specjalnym.

94

Firma Automatyka-Pomiary Sterowanie SA była generalnym wykonawcą budowy instalacji oczyszczania piasku pochodzącego z kanalizacji komunalnej oraz deszczowej, znajdującej się na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Białymstoku. Zastosowana nowa technologia pozwala na pełną automatyzację procesu technologicznego, zapewniając przy tym wysoką niezawodność oraz sprawność całej instalacji.

Więcej

98
Switche Westermo w podwodnych aplikacjach

Wydobycie ropy i gazu z podmorskich złóż jest bardzo trudne i skomplikowane. Z tego względu, w celu zapewnienia bezpiecznej i opłacalnej produkcji, trzeba wykorzystywać wysoce zaawansowane technologie. Kluczowa jest niezawodność całego systemu, która zależy nie tylko od jego elementów wykonawczych, ale również, a może przede wszystkim, od wzajemnej komunikacji między nimi.

100
Nowoczesne kable do instalacji wewnątrz budynków

Zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa osób przebywających w budynkach to zadanie projektanta dobierającego kable i przewody do instalacji wykonywanych wewnątrz obiektów budowlanych.

102

Organizacja EUROP (European Robotics Technology Platform) już ponad pięć lat temu, w ramach strategii badawczej SRA dla europejskiego przemysłu robotycznego (Strategic Research Agenda for Robotics in Europe), prognozowała wizję rozwoju robotyki przemysłowej w kierunku tzw. robotów współpracowników. Wówczas analiza EUROP została przeprowadzona pod kątem przyszłych potrzeb rynkowych, dziś nowy typ robotów pracujących „ramię w ramię” oferuje kilku czołowych producentów tradycyjnych robotów przemysłowych.

Więcej

104
Wszechstronne przekładnie przemysłowe o dużej mocy

W dobie wszechobecnej me­chanizacji przemysłu oraz spe­cjalizacji rozwiązań technicz­nych wymagania rynku ciągle rosną. Priorytetem stała się nieprzerwana i wydajna praca systemów napędowych oraz zapewnienie ich niezawodności nawet w najbardziej wymagają­cych warunkach pracy.

Wydarzenia

107
Bosch Global Supplier Award dla firmy Balluff

Firma Balluff GmbH, partner w zakresie rozwiązań senso­rycznych i systemów, została po raz drugi wyróżniona przez swojego klienta, firmę Robert Bosch GmbH, nagrodą Bosch Global Supplier Award.

108
Laboratorium WAT na miarę XXI wieku

Kilkanaście najnowocześniejszych na świecie robotów przemysłowych renomowanych firm, aula na 288 miejsc, symulatory kokpitów z systemami sterowania dla samolotów F-16, Boeing 737, Airbus 320, skomputeryzowane pracownie projektowania urządzeń mechatronicznych – i to wszystko umiejscowione w „inteligentnym budynku” – oto efekt projektu Wojskowej Akademii Technicznej.

110
Biblioteka

112
Współpraca

Ludzie

114
Dariusz Ziółkowski, Technokabel SA