Optymalne oświetlenie w każdych warunkach

Producent: B&R Automatyka Przemysłowa Sp. z o.o.

Dystrybutor:

B&R wprowadza system oświetlenia do swoich rozwiązań wizyjnych 

B&R uzupełnia portfolio zintegrowanych systemów wizyjnych o nowe komponenty zapewniające optymalne oświetlenie w każdych, nawet bardzo zmiennych warunkach. Gama elementów świetlnych B&R obejmuje ekrany, listwy i pierścienie świetlne. Sterowanie oświetleniem można zsynchronizować z układem automatyki z dokładnością na poziomie µs.

Stanowiące integralne części systemu automatyki kamery i oświetlenie można łatwo zsynchronizować z innymi czujnikami oraz programem sterującym pracą maszyny. Sterowanie oświetleniem z precyzją rzędu mikrosekund jest także możliwe w przypadku synchronizacji wielu kamer i źródeł światła.

Szerokie spektrum możliwości

Listwy świetlne są dostępne pojedynczo lub w układach, np. w formie pierścieni świetlnych w grupach składających się z czterech, sześciu lub ośmiu elementów. Ekrany podświetlające są dostępne w dwóch rozmiarach. Każde źródło światła LED może jednocześnie emitować cztery różne kolory. Można wybrać światło białe, wiele innych widocznych kolorów, a także podczerwień i ultrafiolet. Umożliwia to osiągnięcie prawidłowego kontrastu, koloru i intensywności oświetlenia, w zależności od aplikacji.

Listwy świetlne B&R posiadają elektroniczną regulację kąta od -40° do 90°. W przypadku produkowania różnych wyrobów na tej samej maszynie, kąt oświetlenia można zoptymalizować dla poszczególnych partii – wybrane ustawienia można zachować jako część receptury partii.

Konfiguracja w czasie pracy

Wszystkie inne parametry świetlne można także skonfigurować w czasie pracy w celu optymalizacji oświetlenia i dostosowania go do nowych wyrobów. Połączenie diod w różnych kolorach umożliwia dostosowanie długości fali w czasie pracy w celu zoptymalizowania kontrastu.

Pełne zintegrowanie

Firma B&R idealnie zintegrowała systemy wizyjne maszyn ze swoim układem automatyki. Oferta obejmuje inteligentne kamery, wysokiej jakości soczewki, elastyczne oświetlenie oraz rozbudowane algorytmy przetwarzania obrazu. Wysoki poziom integracji dotyczy każdego poziomu systemu B&R, ponieważ elementy wizyjne maszyn są w pełni wbudowane w narzędzie inżynierskie Automation Studio. Natomiast wszystkie systemy działają w systemie czasu rzeczywistego B&R Automation Runtime. Każdy inżynier automatyk jest teraz w stanie wdrożyć szeroki zakres aplikacji wizyjnych dla swoich maszyn.

Linki: