TwinCAT Building Automation – efektywna praca inżynierów

TwinCAT Building Automation umożliwia znaczącą redukcję czasu pracy inżynierskej oraz integrację wszystkich kluczowych komponentów nowoczesnego systemu automatyki budynkowej w jeden, kompleksowy organizm.

Na tegorocznych targach Light + Building 2014 firma Beckhoff zaprezentowała bibliotekę „TwinCAT Building Automation”, najnowsze rozszerzenie narzędzia programistycznego TwinCAT, które umożliwia znaczącą redukcję czasu pracy inżynierskej oraz integrację wszystkich kluczowych komponentów nowoczesnego systemu automatyki budynkowej w jeden, kompleksowy organizm. Powstające biblioteki programistyczne i dodatki do narzędzia TwinCAT są uzupełnieniem koncepcji modułowych komponentów automatyki na poziomie programistycznym.

Warunkiem koniecznym do spełnienia wysokich wymagań branży automatyki budynkowej, takich jak: komfort użytkownika, oszczędność energii, niskie koszty uruchomienia i obsługi inwestycji oraz możliwie krótki zwrot z inwestycji (współczynnik ROI), jest posiadanie w pełni skoordynowanego systemu sterowania dla wszystkich technicznych komponentów budynku. Oprogramowanie „TwinCAT Building Automation” zawiera uniwersalne funkcje dla wszystkich systemów budynku. Nowe rozszerzenie TwinCAT składa się z trzech podstawowych elementów:
•    TwinCAT BA PLC Libraries: Podstawowe funkcje dla wszystkich systemów
•    TwinCAT BA PLC Templates: Templatki funkcyjne dla wszystkich systemów
•    TwinCAT BA Project Builder: Narzędzie konfiguracyjne do linkowania templatek, sprzętu i obiektów BACnet.

TwinCAT BA PLC Libraries
Biblioteki TwinCAT BA PLC dostarczają integratorom przemyślane i sprawdzone bloki funkcyjne, takie jak: podstawowe funkcje sterowania w sprzężeniu zwrotnym, przetwarzanie sygnałów, specjalne funkcje matematyczne, przetwarzanie sygnałów błędu czy też ogólne funkcje systemowe.

TwinCAT BA PLC Templates
Templatki TwinCAT BA PLC to kompletne bloki programowe TwinCAT dla określonych czujników i aktorów, kompletne moduły, a także częściowe i kompleksowe systemy na polu technologii HVAC i automatyki pomieszczeń. W odróżnieniu od tradycyjnych bibliotek PLC, templatki te można importować wewnątrz programu PLC jako całe moduły, które w ramach potrzeb integrator może modyfikować. Dodatkowo, integratorzy systemów mogą także tworzyć swoje własne templatki TwinCAT BA PLC.

TwinCAT PLC Project Builder
Spójna struktura plików projektu TwinCAT to niezbędny warunek do poprawnego zarządzania obiektem. Centralną, bazową ideą jest system identyfikacji komponentów, który każdemu punktowi danych i każdemu modułowi programowemu przypisuje nazwę zgodnie ze zdefiniowanymi zasadami. TwinCAT PLC Project Builder dla wszystkich sterowników firmy Beckhoff generuje pliki pod TwinCAT PLC Control oraz TwinCAT System Manager – automatycznie. Dla zapewnienia inżynierom pełnej elastyczności, pozostawiono możliwość dodania własnych templatek PLC, a przy pomocy specjalnych dodatków: integrację narzędzi planowania (np. arkuszy Excel) oraz systemów wizualizacji. Otwarty interfejs tych dodatków umożliwia połączenie z narzędziami planowania, importowanie arkuszy Excel z oprogramowania TRIC (MSR Software) czy też połączenie z systemami wizualizacji.

Więcej informacji: www.beckhoff.pl/TS8040

Komentarze

blog comments powered by Disqus