DI-BOX Zakład Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki Przemysłowej

DI-BOX

DI-BOX Zakład Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki Przemysłowej
Szcecińska 11a
54-517 Wrocław
Polska
NIP: 894-106-34-45
DI-BOX 25 lat w branży wod-kan

DI-BOX - producent aparatury kontrolno-pomiarowej dla przemysłu i branży wod-kan. Pomiary przepływu, poziomu, fizykochemiczne cieczy.

DI-BOX - producent aparatury kontrolno-pomiarowej dla branży wod-kan i przemysłu. Specjalizujemy się w pomiarach przepływu cieczy (przepływomierze grawitacyjne - ultradźwiękowe i radarowe, przepływomierze ciśnieniowe - elektromagnetyczne), a także pomiarach fizykochemicznych cieczy (pH, tlen, redox, konduktywność, stężenie osadu, mętność cieczy) oraz poziomu.

Oferujemy sprawdzone od lat urządzenia: pH-metry, tlenomierze, mierniki redox, konduktometry, gęstościomierze i mętnościomierze, a także przepływomierze cieczy.

Więcej na stronach:
http://di-box.com.pl
http://di-box.com.pl/przeplywomierze/przeplywomierz-ultradzwiekowy-flowbox.htm