Anybus .NET

Dystrybutor: ELMARK Automatyka

Wymieniaj fabryczne dane maszynowe w czasie rzeczywistym z aplikacjami opartymi na .NET i ogranicz prace integracyjne do minimum za pomocą Anybus .NET Bridge. Jako użytkownik koncentrujesz się na definiowaniu i integracji modelu informacyjnego w swoim systemie, podczas gdy technologia Anybus HMS obsługuje warstwę komunikacyjną i protokół wiadomości. 

Po stronie OT podłączasz PLC do .NET Bridge poprzez blok funkcyjny i pliki definicji produktu (GSD, GSDML, EDS, ESI). 

Po stronie IT dodajesz do aplikacji bibliotekę C # .NET i używasz jej do wymiany danych ze sterownikiem PLC. 

.NET Bridge ma dwa różne tryby: Tryb wiadomości, w którym konfigurujesz tagi danych, które powinny być wymieniane między OT a IT i generujesz odpowiedni plik konifguracyjny oraz blok funkcyjny po stronie OT i bibliotekę C # .NET po stronie IT. Zmniejsza to wysiłki integracyjne po obu stronach. Tryb streamera, w którym zdefiniowany zestaw danych jest przesyłany między stroną IT a OT bez żadnego uzgadniania, aby zmaksymalizować wydajność. Dane muszą być mapowane ręcznie w sterowniku PLC i aplikacji .NET.