Analizator gazu ZKJ

Producent: Fuji Electric

Dystrybutor: Introl

Stacjonarny analizator składu gazu ZKJ przeznaczony jest do ciągłego i równoczesnego pomiaru stężenia NO, CO2, CO, CH4, SO2 i O2 w mieszaninach gazów. Analizator pozwala na jednoczesny pomiar do pięciu komponentów z tlenem włącznie. Pomiar stężenia tlenu może być realizowany za pomocą wbudowanego czujnika paramagnetycznego lub zewnętrznej sondy cyrkonowej typu ZFK7.

Analizator do równoczesnego pomiaru pięciu gazów

Stacjonarny analizator gazu ZKJ przeznaczony jest do pomiaru stężenia NO, SO2, CO2, CO i CH4, zawartych w gazie próbkowanym. Analizator pracuje w podczerwieni, różne cząsteczki gazu mają widmo absorpcyjne, leżące w paśmie fal promieniowania podczerwonego, a natężenie absorpcji jest określone przez prawo Lamberta-Beera. Analizator gazu zawiera kompaktowy, paramagnetyczny czujnik O2, dzięki czemu umożliwia równoczesny pomiar do 5 składników. Zastosowanie mikroprocesora i dużego wyświetlacza ciekłokrystalicznego, zapewnia wygodną obsługę, dokładność i wiele funkcji pomocniczych.

Zastosowanie analizatora gazu ZKJ

  • przy przechowywaniu i dojrzewaniu warzyw i owoców, w biochemii (mikroorganizmy, fermentacja)
  • do badań zanieczyszczenia powietrza (spalarnie odpadów, gazy odpadowe przy odsiarczaniu, odazotowanie)
  • do badań emisji w motoryzacji (oprócz testowania)
  • w ochronie przed katastrofami (wykrywanie gazów wybuchowych i trujących, analiza gazów palnych w nowych materiałach budowlanych)
  • w uprawie roślin
  • w analizie chemicznej (rafinerie ropy naftowej, instalacje chemii nafty, instalacje wytwarzania gazów)
  • w badaniach środowiskowych powietrza (stężenia gazów na lądowisku, stężenia w tunelu
  • w obiektach parkingowych, przy zarządzaniu klimatyzacją budynków)
  • w różnych doświadczeniach fizycznych i chemicznych 

Więcej szczegółów oferty na:

https://www.introl.pl/katalog/analiza_detekcja_gazow/analizatory_przemyslowe_gazowe/analizatory_spalin_gazow

Linki: