Mętnościomierz Optek

Producent: optek-Danulat

Dystrybutor: Introl

Fotometr procesowy to urządzenie do przemysłowych pomiarów mętności (mętnościomierz), barwy, koncentracji.

Mętnościomierz i nie tylko

Mętnościomierz optek-Danulat służy do określania zawartości drobnych cząsteczek (czyli ciał stałych, banieczek gazów, cząstek nierozpuszczonych cieczy) rozproszonych w cieczach. Pomiar jest wykonywany przez kilka detektorów, odchylonych o kąt 11° w stosunku do osi promieni padających. Kąt 11° jest optymalny dla detekcji małych, średnich i dużych cząstek (powyżej śr. 0,4 µm). Wartość pomiaru może być wyrażona w ppm, FTU, EBC.

Fotometry procesowy, oprócz pomiary mętności mogą także mierzyć barwę, absorpcje ultrafioletu czy koncentrację w procesach filtracji, odwirowania, krystalizacji, rozdziale faz.

Fotometry - typowe aplikacje:

 • kontrola jakości wody
 • monitoring wody kotłowej i kondensatu
 • monitoring medium praktycznie na każdym etapie produkcji piwa
 • kontrola procesów filtracji
 • kontrola procesów odwirowania
 • kontrola procesów krystalizacji
 • rozdział faz
 • kontrola procesów katalitycznych
 • uzdatnianie wody
 • kontrola stężenia niektórych substancji ( żelaza, kobaltu, chromu, niklu, bromu, chloru )
 • kontrola w produkcji farmaceutycznej i biotechnologii ( przyrost biomasy, namnażanie komórek )

Pełna oferta urządzeń do pomiarów właściwości fizykochemicznych w procesach przemysłowych na stronie: www.introl.pl/katalog/mierniki_fizykochemiczne

Linki: