Pirometr stacjonarny serii BA

Dystrybutor: Introl

Pirometry serii BA są przeznaczone do bezkontaktowego pomiaru temperatury w zakresie 0...500°C, posiadają możliwość regulacji współczynnika emisyjności oraz 3 rodzaje wyjść TA - 4-20 mA, TV - 1 mV/°C, TC – Photo Mos 350 mA 100 V DC. Przystosowane są do pomiaru małych powierzchni.

Pirometr przemysłowy do trudnych warunków

Pirometr BA wyposażony jest w lokalny wyświetlacz. Wbudowana funkcja „e - teach” umożliwia automatyczne obliczenie współczynnika emisyjności e (należy wprowadzić aktualną temperaturę obiektu zmierzoną metodą kontaktową). Dla dokładnego wycelowania w obiekt pomiaru pirometr jest wyposażony we wskaźnik laserowy.
Na życzenie pirometr może być zaopatrzony w układ czyszczenia soczewki (BA-AP1) umożliwiający pomiar temperatur w trudnych warunkach (możliwość zabrudzenia soczewki, silne promieniowanie od obiektu).

Linki: