Rurka spiętrzająca Itabar

Producent: Intra

Dystrybutor: Introl

Rurka piętrząca do pomiaru przepływu cieczy, gazów i pary wodnej.

Rurka spiętrzająca Itabar

Rurka spiętrzająca do pomiaru przepływu mediów takich jak: ciecze, gazy i pary wodna.

Wielkość mierzona: przepływ objętościowy, różnica ciśnień, przepływ, przepływ chwilowy

Parametry rurki spiętrzającej

  • ciśnienie: do 100 bar
  • temperatura medium: do 400 °C
  • średnica nominalna: DN40...DN2000
  • odcinki proste: 7 x DN przed i 3 x DN za

Więcej szczegółów oferty na: www.introl.pl/katalog/przeplywomierze/przeplyw_spietrzajace

Linki: