Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o.

Ośrodek OBAC

Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o.


Polska
Jednostka Certyfikująca Ośrodek OBAC

badania, inspekcje, certyfikacja

Ośrodek OBAC jest prywatną, jednostką certyfikującą posiadającą osobowość prawną spółki z o.o. Od 1997 roku przeprowadzamy procesy badań, atestacji oraz certyfikacji wyrobów oraz systemów zarządzania mających zastosowanie w rozmaitych sektorach przemysłowych. Posiadamy własne akredytowane laboratorium badawcze Laborex oraz zatrudniamy liczną kadrę wysokiej klasy specjalistów wykonujących badania laboratoryjne, inspekcje techniczne oraz odbiory instalacji przemysłowych.

Ośrodek OBAC posiada status jednostki notyfikowanej Nr 1461 i działa w ramach następujących dyrektyw Unii Europejskiej:

  • 94/9/WE Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożenia wybuchem
  • 2006/42/WE Maszyny
  • 2004/108/WE Kompatybilność elektromagnetyczna
  • 2006/95/WE Sprzęt elektryczny przeznaczony do użytkowana w określonych granicach napięć
  • 2000/14/WE Emisja hałasu do otoczenia emitowana przez urządzenia stosowane na zewnątrz pomieszczeń