FVM

Dystrybutor: SABUR

Moduły rodziny FVM (FVM-M i FVM-S) są uniwersalnymi, kompaktowymi modułami sterującymi z wyjściami triakowymi 230V, umożliwiają m.in. pełną obsługę klimakonwektorów (FCU), belek chłodzących czy grzejników. Współpracują ze sterownikami pomieszczeniowymi wyposażonymi w 3 wyjścia analogowe 0…10VDC.

FVM stanowią ekonomiczną i techniczną alternatywę do wszelkiego rodzaju powszechnie stosowanych, tworzonych przez firmy instalatorskie na potrzeby konkretnego tematu, skrzynek sterujących.

Moduły rodziny FVM mają niewielkie wymiary (ok. 120x120x70mm), wyposażone są w 3 wejścia analogowe 0…10VDC, 1 wyjście analogowe 0..10VDC, oraz 5 wyjść triakowych 230V. Dwa wejścia 0..10VDC służą do sterowania pojedynczymi triakami (zawory grzania i chłodzenia FCU) na zasadzie włącz/wyłącz, a sygnał 0..10VDC na trzecim wejściu zamieniany jest na sygnał sterujący jednym z trzech triaków (wentylator 3-biegowy). Zawsze aktywny jest tylko jeden z trzech triaków. Stany triaków są sygnalizowane diodami LED. Wyjście analogowe 0..10VDC jest przewidziane do sterowania wentylatorem z silnikiem EC. Z modułu FVM-M można zasilić sterownik pomieszczeniowy oraz regulator VAV.

Moduły FVM-M oraz FVM-S współpracują ze sobą w taki sposób, że FVM-M zasila napięciem 24VDC oraz dostarcza sygnały analogowe 0..10VDC połączonym z nim w łańcuch modułom FVM-S. Do jednego modułu FVM-M można podłączyć do 6 modułów FVM-S, co umożliwia budowanie dużych grup klimakonwektorów dla każdej strefy.

Obok niewielkich wymiarów moduły FVM charakteryzują się prostotą montażu i uruchomienia. Do podłączania do modułu FVM-M kolejnych modułów FVM-S służą zarówno w złącza śrubowe jak i złącza RJ45. Złącza RJ45 są wygodne, przyspieszają montaż, są odporne na pomyłki, dają możliwość prefabrykacji przewodów połączeniowych poza placem budowy.

Szczegółowe informacje na stronie produktowej: www.sabur.com.pl

Linki: