Redundantne sterowanie ze stacjami RIO Saia PCD

Dystrybutor: SABUR

Redundantne rozwiązania automatyki gwarantują utrzymanie ciągłości sterowania i zapobiegają przerwom w kluczowych procesach technologicznych.

Saia PCD3.T668, to stacja zdalnych we/wy RIO przeznaczona do użycia w systemach gorącej rezerwy bazujących na redundantnych sterownikach PLC Saia PCD3.M6880. Moduł PCD3.T668 poza obsługą redundancji charakteryzuje się takimi samymi cechami i funkcjami jak kaseta Smart RIO PCD3.T666.

Najważniejsze cechy kaset RIO Saia PCD3.T668:

  • mogą pracować jako prosty moduł we/wy lub jako inteligentna programowalna stacja we/wy,
  • programowanie za pomocą pakietu narzędziowego Saia PG5 Controls Suite,
  • ważne lub bardzo pilne zadania mogą być wykonywane bezpośrednio przez RIO,
  • programy stacji RIO zarządzane są centralnie przez Menedżera Smart RIO (PCD) i wgrywane do stacji RIO automatycznie,
  • wymiana danych za pośrednictwem wydajnego protokołu Ether-S-IO. Prosta konfiguracja za pomocą konfiguratora sieci RIO (RIO Network Configurator),
  • obsługa modułów popularnych sieci komunikacyjnych (np. M-Bus, DALI),
  • obsługa innych protokołów (np. Modbus) poprzez Ethernet TCP/IP i interfejs RS-485,
  • wbudowany web-serwer.

Linki: