Więcej zmiennych w pakiecie SCADA Premium HMI

Dystrybutor: SABUR

Premium HMI firmy ASEM to nowoczesne środowisko do tworzenia aplikacji wizualizacyjnych – od prostych interfejsów użytkownika do platform nadrzędnych SCADA. Najnowsza wersja pakietu wprowadza kilka istotnych usprawnień, w tym większą liczbę zmiennych dla paneli HMI i zaawansowaną obsługę za pomocą dotykowych gestów.

Do najważniejszych funkcjonalności i zmian wprowadzonych w pakiecie Premium HMI w wersji nr 4.0.1153 należą:

1. Więcej zmiennych i alarmów dla paneli HMI
Liczba zmiennych (przeznaczonych do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi) dostępnych w pakiecie Premium HMI w wersji WinCE Advanced została podwojona i w tej chwili wynosi 8192. Liczba alarmów rejestrowanych w wersji Basic, także dla systemu WinCE, wzrosła do 1024. Limit alarmów rejestrowanych w pakietach Advanced, zarówno dla Win CE, jak i Win 32 (na komputery IPC) został zwiększony do 4096.

2. Zwiększona liczba klientów webowych dla paneli HMI
Zdalny dostęp do aplikacji wizualizacyjnych w panelach HMI z będzie mógł być realizowany z 4 klientów webowych jednocześnie.

3. Większa funkcjonalność protokołu SIEMENS S7 Profinet
Z użyciem drajweru S7 Profinet w nowej wersji środowiska zmienne będzie można importować bezpośrednio z TIA Portalu, a komunikacja ze sterownikami rodzin S7-1200 i S7-1500 firmy Siemens będzie się mogła odbywać za pomocą adresowania absolutnego i symbolicznego (dotychczas tylko absolutnego).

4. Szeroka gama gestów obsługiwanych przez urządzenia z matrycą typu multitouch
Wersje pakietu przeznaczone dla systemów Win CE i Win 32 będą obsługiwać więcej gestów w technologii wielodotyku. Zaznaczone palcami obiekty będzie można przesuwać w pionie i poziomie, rozciągać i zmniejszać.  

Pakiet Premium HMI w wersji 4.0.1153 zostanie udostępniony w pierwszym kwartale 2016 roku. Oprogramowanie będzie instalowany we wszystkich nowych platformach sprzętowych producenta m.in. panelach operatorskich HMI40 i panelach PAC serii LP2200.

Linki: