Konfekcjonowanie węży w strefie czystej - CLEANROOM

Producent: Tubes International

Wychodząc naprzeciw oczekiwań Klientów, których branża stawia wysokie wymagania w zakresie wysoko parametryzowanych węży i przewodów, proponujemy rozwiązanie w postaci konfekcjonowania węży w strefie czystej – CLEANROOM. Wymagania odnośnie kontrolowanych środowisk pracy wychodzą z takich branż jak przemysł biotechnologiczny, farmaceutyczny, medyczny, spożywczy, komputerowy, lotniczy oraz przemysł produkcji półprzewodników. Tubes International jako jedna z pierwszych firm w Europie Środkowo-Wschodniej wśród dostawców węży i przewodów dla przemysłu podjęła starania w dążeniu do zapewnienia jak najwyższych standardów w zakresie czystości produkcji, pakowania oraz konfekcjonowania przewodów i węży. Szczególny nacisk położony został na takie cechy budowy węży jak: czystość, szklistość, krystaliczność, przezroczystość, czy gładkość. Konstrukcja tych przewodów odbywa się w ścisłej współpracy z Klientami firmy, dlatego też do produkcji wykorzystywane jest wiele typów połączeń w zależności od zapotrzebowania (dla węży TYGON®, zarówno silikonowych, jak i teflonowych). Produkowane przewody są czyste, szczelne, a zastosowanie zgrzewanego opakowania uniemożliwia przedostanie się brudu oraz kurzu z zewnątrz. Dzięki posiadanym informacjom dotyczących medium, ciśnienia temperatury pracy oraz średnicy przewodów, a także innych warunków pracy, Tubes International dobiera węże do wskazanych aplikacji. Istnieje możliwość dostarczenia węży poddanych promieniowaniu gamma.

Linki: