Węże podgrzewane

Producent: Tubes International

Węże podgrzewane wykorzystywane są w procesach, które wymagają podgrzania, roztopienia i przede wszystkim utrzymywania przepływającego medium w stałej, podwyższonej temperaturze. Najczęściej są to oleje, smary, woski, żywice, kleje termotopliwe, farby, granulaty czy substancje spożywcze. Mogą być wykonane w standardzie EX, przeznaczone do stosowania w strefie zagrożenia wybuchem.
Węże ogrzewane dzielimy na:

  • Węże podgrzewane elektrycznie – szeroko wykorzystywane są w systemach dozujących we wszystkich gałęziach przemysłu, w szczególności do dozowania termotopliwych klejów hot-melt. Dostępne są również specjalne rozwiązania np. podwójne węże podgrzewane do produkcji pianki poliuretanowej i węże analityczne do systemów analizy spalin. Wąż podgrzewany elektrycznie składa się z przewodu bazowego, grzałki i czujnika temperatury, izolacji termicznej, osłony zewnętrznej oraz osłon końcowych, kabla podłączeniowego, wtyku i regulatora temperatury.
  • Węże podgrzewane czynnikiem grzewczym, czyli parą wodną, gorącą wodą, olejem grzewczym stosowane są wszędzie tam, gdzie czynnik grzewczy jest łatwo dostępny lub jeżeli zastosowanie zasilania elektrycznego nie jest wskazane lub możliwe. Często wykorzystywane są do przeładunku cystern kolejowych.

Wężem bazowym do budowy węża podgrzewanego może być wąż teflonowy, stalowy, niekiedy gumowy, dobierany do wymaganego ciśnienia i temperatury pracy oraz medium. Każdy wąż podgrzewany jest projektowany i wykonywany na indywidualne zamówienie Klienta. W celu doboru właściwego rozwiązania należy skontaktować się z Tubes International.  

Linki: