Zawory pneumatyczne

Producent: Tubes International

Zawory pneumatyczne rozdzielające przeznaczone są do instalacji pneumatycznych nad- i podciśnieniowych. Rozdzielacze sterują kierunkiem przepływu strumienia sprężonego powietrza, umożliwiają łączenie lub rozdzielanie dochodzących do nich dróg przepływu.

Najczęściej stosowane jako proste sterowniki, czyli do uruchamiania i zatrzymywania np. siłownika pneumatycznego. Można je montować bezpośrednio na urządzeniach wykonawczych lub płytach przyłączeniowych, sprawdzają się również jako niezależne elementy instalacji. Tubes International oferuje wiele typów zaworów rozdzielających, przystosowanych do różnych warunków pracy i instalacji, podstawowe typy dzielimy ze względu na:

  • Rodzaj sygnału sterującego (ręczne, mechaniczne, pneumatyczne i elektryczne)
  • Liczbę dróg przepływu (dwudrogowe, trójdrogowe, pięciodrogowe)
  • Rodzaj sterowania (pośrednio i bezpośrednio, sterowania ciągłe i impulsowe)
  • Liczbę położeń (dwupołożeniowe, trójpołożeniowe)

Linki: