Automatyka Editorial

Editor-in-Chief

dr inż. Jan Jabłkowski

Deputy Editor-in-Chief

Sylwia Batorska
phone: (+48) 22 874 00 60
e-mail: sbatorska@piap.pl

Executive Editor

Urszula Chojnacka
phone: (+48) 22 874 01 85
e-mail: uchojnacka@piap.pl

Cooperation

Andrzej Barciński, Marcin Bieńkowski, Jolanta Górska-Szkaradek, Krzysztof Jaroszewski, Marcin Zawisza

Promotional publications and advertising

Paulina Siódmak
phone: (+48) 22 874 02 02 
e-mail: psiodmak@piap.pl

Jolanta Górska-Szkaradek 
phone: (+48) 22 874 01 91
e-mail: jgorska@piap.pl

Subscription

Elżbieta Walczak 
phone: (+48) 22 874 03 51
e-mail: ewalczak@piap.pl

DTP

Ewa Markowska, Studio EDIT

Proofreading

Elżbieta Walczak, Ewa Markowska,
Urszula Chojnacka

Printed by

Zakłady Graficzne „Taurus” Roszkowscy Sp. z o.o.

Publisher

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa
tel. (+48) 22 874 00 66
e-mail: automatyka@piap.pl

Project Manager

Seweryn Ścibior