Automatyka Editorial

Editor-in-Chief

Małgorzata Kaliczyńska
tel. (+48) 22 874 01 46 
e-mail: malgorzata.kaliczynska@piap.lukasiewicz.gov.pl

Tematic editorial

Sylwia Batorska

tel. (+48) 22 874 00 60 
e-mail: sylwia.batorska@piap.lukasiewicz.gov.pl

Executive Editor

Urszula Chojnacka
phone: (+48) 22 874 01 85
e-mail: urszula.chojnacka@piap.lukasiewicz.gov.pl

Cooperation

Marcin Bieńkowski, Jolanta Górska-Szkaradek, Agnieszka Staniszewska, Marcin Zawisza, Damian Żabicki

Promotional publications and advertising

Jolanta Górska-Szkaradek - manager
phone. (+48) 22 874 01 91
e-mail: jolanta.gorska-szkaradek@piap.lukasiewicz.gov.pl

Sylwia Batorska
phone. (+48) 22 874 00 60 
e-mail: sylwia.batorska@piap.lukasiewicz.gov.pl

Subscription

Elżbieta Walczak 
phone: (+48) 22 874 03 51
e-mail: ewalczak@piap.pl

DTP

Ewa Markowska

Proofreading

Elżbieta Walczak, Ewa Markowska,
Urszula Chojnacka

Printed by

Zakłady Graficzne „Taurus” Roszkowscy Sp. z o.o.

Publisher

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa 
e-mail: automatyka@piap.pl