Portal Editorial

Executive Editor and Marketing

Katarzyna Jakubek 
mobile: +48 504 12 66 18 
e-mail: kjakubek@automatykaonline.pl

Publisher

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Al. Jerozolimskie 202­, 02-486 Warszawa
Numer KRS: 0000846727 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 522-318-53-70, REGON: 000035257
Telefon: (+48) 22 874 01 46 
www: www.piap.pl
e-mail: piap@piap.lukasiewicz.gov.pl