Portal Editorial

Editor

Seweryn Ścibior
phone: +48 22 874 00 66, +48 603 75 12 75
e-mail: redakcja@automatykaonline.pl

Social media

Katarzyna Jakubek 
mobile: +48 504 12 66 18 
e-mail: kjakubek@automatykaonline.pl

Publisher

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Adress: Al. Jerozolimskie 202­, 02-486 Warszawa
KRS number: 0000024396 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 525-000-88-15, REGON: 000035257
www: www.piap.pl
e-mail: piap@piap.pl