Number 11/2020

Automatyka budynkowa

Kup numer:

  • Wersja papierowa

    15.00 zł

  • Wersja PDF

    15.00 zł

8
Z branży

16
Produkty

Rozmowa

24
Postęp napędzany miniaturyzacją

Jak reagować na „amazonizację” świata? Jakich kierunków rozwoju technologii napędowych można spodziewać się w przyszłości? Jaka strategia organizacyj­na sprawdza się w czasie pandemii? Na te i inne pytania odpowiada Krzysztof Pietrzak, Area Sales Manager w firmie FAULHABER Polska.

Temat numeru

28
Automatyka budynkowa

Zwykle w kontekście rozwoju automatyzacji wspomina się o przemyśle. Jednak ten do­tyczy również innych dziedzin życia. Jedną z kluczowych dziedzin, w których występuje nieustanny postęp jest automa­tyka budynkowa. Coraz więcej dystrybutorów poszerza ofertę omawianej dziedziny automatyki, a producenci prześciga­ją się w dodawaniu nowych funkcjonalności do urządzeń dedykowanych dla automatyki budynkowej.

Przegląd sprzętu i aparatury

34
Osprzęt sieciowy i komunikacyjny

Różnego rodzaju osprzęt sieciowy i komunikacyjny zbiera sygnały z procesów i zapewnia ich przesył lub ewentualne przetworzenie. Odpowiednie urządzenie dobiera się w zależności od zastosowanych standardów komunikacyjnych i parametrów transmisji.

40
Urządzenia MEAN WELL do systemów zasilania gwarantowanego

Chwilowy zanik napięcia w trak­cie procesu produkcyjnego może spowodować nawet kilku­godzinny przestój w zakładzie, pociągając za sobą spore stra­ty finansowe. Z tego względu nieodłącznym elementem sys­temów automatyki są zasilacze UPS / buforowe, moduły redun­dancji itp. Wykorzystuje się je w celu zapewnienia ciągłości zasilania chronionych urządzeń i co za tym idzie, ochrony przed skutkami ewentualnego zaniku napięcia.

43
Protokoły sieciowe w raporcie HMS Networks

Firma HMS Networks prze­prowadziła w tym roku kolejne badanie dotyczące rynku prze­mysłowych protokołów siecio­wych. Z najświeższego rapor­tu wynika, że rośnie znaczenie Ethernetu, zaś maleje udział sieci Fieldbus.

44
Konfiguracja połączenia typu RING

Jak bezpiecznie przesyłać dane dzięki redundancji sieci? Co to jest połączenie redun­dantne typu Ring w przypad­ku switchy zarządzalnych? Jak skonfigurować połączenie redundantne typu Ring? Jak wykorzystać agregację portów do usprawnienia przesyłu da­nych w sieci Ring? Odpowiedzi na wszystkie pytania można znaleźć w tym artykule. Jest to fragment „Kursu podstawo­wej konfiguracji switchy za­rządzalnych” zamieszczonego w Poradniku Automatyka ASTOR na stronie www.astor. com.pl/poradnikautomatyka.

48
Switche zarządzalne Weidmüller Advanced Line

Switche Weidmüller Advanced Line zapewniają redundancję, sterowanie i diagnostykę sieci oraz obsługę wszystkich popu­larnych protokołów, takich jak STP/RSTP lub SNMP. Dużą uniwersalność gwarantują porty SFP, a dodatkową zaletą są niezwykle szybkie mecha­nizmy redundancji. Dostępne są wersje Full Managed i Lite Managed. Rozwiązanie fir­my Weidmüller umożliwia lokalne zarządzanie danymi w Przemysłowym Internecie Rzeczy (IIoT).

Prawo i normy

50
Moda na patenty. Kierunki i trendy

„Innowacje to patenty” – takie jest powszechnie powtarzane skojarzenie. W języku potocznym pod pojęciem patentu często ujmuje się jednak niesłusznie wszystkie przedmioty własności przemysłowej, tj. zarówno rozwiązania techniczne (wynalazki i wzory użytkowe), stricte prawnicze (znaki towarowe), jak i czysto designerskie (wzory przemysłowe).

Rynek

52
Modułowe systemy doprowadzenia chłodziwa oraz innych cieczy i gazów

Firma Elesa+Ganter projektuje, produkuje i oferuje standardowe elementy do maszyn i urządzeń, których zastosowanie jest bardzo szerokie i nieograniczone. Dzięki takiej strategii ten sam element, z dokładnie opisanymi parametrami technicznymi, może być wykorzystany w skrajnie odmiennych zastosowaniach, jak np. sprzęt rehabilitacyjny i wojskowy. Trzymając się tej koncepcji, Elesa+Ganter rozbudowała swoją ofertę o modułowe systemy przewodów do chłodziwa (fot. 1), które oprócz doprowadzania chłodziwa znajdą wiele innych oryginalnych zastosowań.

55
Recykling prowadników z korzyścią dla środowiska

Co się stanie, gdy polimerowy prowadnik osiągnie maksymalną żywotność? Zwykle jest usuwany i spalany wraz z innymi odpadami z tworzyw sztucznych. Dzięki programowi recyklingu – eko-prowadnik igus – specjalista w dziedzinie polimerów do pracy w ruchu oferuje teraz coś nowego: użytkownicy mogą wysłać swoje polimerowe prowadniki do firmy igus w celu recyklingu, niezależnie od tego, kto jest ich producentem. W ten sposób eliminują koszty usuwania odpadów, a dodatkowo otrzymują voucher na zakupy w igus. Zyskują na tym zarówno klienci, jak i środowisko.

57
Speedstar Compact. Głowica do aplikacji kleju topliwego

Najmniejsze wymiary montażowe, duża prędkość i wysoka precyzja aplikacji kleju termotopliwego w całym okresie użytkowania – to wszystko sprawia, że nowa głowica aplikacyjna firmy Robatech jest małym klejnotem. SpeedStar Compact ma wszystkie pozytywne cechy wymagane w przemyśle opakowaniowym, przetwórczym i graficznym.

58
Przemysł i roboty na mapie świata

Robotyzacja przyspiesza w skali światowej, liczba robotów zainstalowanych w przemyśle szybko zmierza w kierunku osiągnięcia liczby 3 000 000, Polska goni czołową dziesiątkę krajów, które wdrażają ich najwięcej, a kluczowym czynnikiem motywacyjnym w zakresie wdrażania robotyzacji jest dla polskich przedsiębiorstw zwiększenie mocy produkcyjnej. To tylko niektóre wnioski, płynące z ostatnich badań dotyczących robotyzacji i automatyzacji.

60
Ulga na robotyzację

Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Finansów chcą zwiększenia poziomu automatyzacji w Polsce i planują wdrożenie ulgi na robotyzację. Jej całkowity koszt, szacowany na pięć lat, wyniesie 1,1 mld zł. Przygotowane rozwiązanie będzie dotyczyło wszystkich firm, które zamierzają zainwestować w inteligentną automatyzację.

64
Biblioteka

65
Współpraca

Ludzie

66
Grzegorz Góral, wiceprezes Multiprojekt Automatyka