Number 10/2023

Rozwiązania dla zautomatyzowanego przemysłu spożywczego

Kup numer:

  • Wersja papierowa

    15.00 zł

  • Wersja PDF

    15.00 zł

8
Z branży

16
Produkty

Rozmowa

24
Optymalizacja w aspekcie ERP

O wyzwaniach stojących przed firmami rozwijającymi i wdrażającymi systemy ERP, kierunkach rozwoju tych rozwiązań oraz roli sztucznej inteligencji w odniesieniu do ERP mówi Paweł Orzeszko, dyrektor zarządzający firmy proALPHA Polska.

Temat numeru

30
Automatyzacja w branży spożywczej

Ze względu na swoją specyfikę branża spożywcza jest niezwykle wymagającym sektorem. Komponenty automatyki stosowane w przetwarzaniu i produkcji żywności muszą spełniać wysokie wymagania odnośnie higieny.

40
Turck dostarcza zdecentralizowane rozwiązania

Nowoczesne zakłady produkcyjne w coraz większym stopniu wymagają bardzo elastycznych rozwiązań. Zmieniająca się specyfika czy forma produktu, brak przewidywalności wolumenu produkcji, szybkość przezbrojenia linii do innego produktu to tylko nieliczne wyzwania, przed którymi stoi kadra zarządzająca produkcją. Powyższe problemy determinują zmianę w podejściu do nowych projektów, a w konsekwencji również do zamawianych maszyn.

43
Stäubli – partner w robotyce

Roboty Stäubli automatyzują wrażliwe procesy w sektorze spożywczym, które jeszcze do niedawna uważano za wykraczające poza zakres automatyzacji. Roboty firmy mają szereg specyfikacji, dzięki którym mogą zostać zastosowane do krojenia serów, oddzielania mięsa od kości, filetowania ryb, porcjowania drobiu, dekorowania słodyczy czy obierania owoców.

44
Optymalizacja procesów dzięki precyzyjnym pomiarom poziomu i ciśnienia

Przemysł spożywczy charakteryzuje się wysokimi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa, powtarzalności i higieny procesów. Jednocześnie duży nacisk kładzie się na optymalizację cykli produkcyjnych i redukcję kosztów przy zachowaniu wysokiej jakości produktu końcowego. W tym kontekście niezawodny, precyzyjny pomiar poziomu i ciśnienia w procesie ma kluczowe znaczenie.

48
Dynamiczny rozwój systemów transportowych

Modułowa i otwarta platforma ctrlX AUTOMATION firmy Bosch Rexroth jest kluczem do wydajnej automatyzacji rozwiązań logistyki wewnętrznej. Dlatego dzisiejsze systemy transportowe muszą być projektowane tak, aby jak najszybciej dostosowywały się do zmieniających się wymagań. Kluczowe znaczenie mają zmienne gabaryty oraz ciężar transportowanych elementów. Ponadto rośnie zapotrzebowanie na inteligentne, wysoce zintegrowane, łatwe w użyciu systemy, które współdziałają niezwykle elastycznie i wydajnie.

50
Współpraca Ricciarelli i Omron

Nowa maszyna pakująca poziomo długie makarony do kartonów firmy Ricciarelli wykorzystuje systemy kontroli wizyjnej OMRON do weryfikacji skutecznego zamknięcia opakowań i wyraźnego znakowania OCR/OCV. Umożliwia sterowanie wszystkimi zmiennymi z poziomu interfejsu HMI oraz integrację danych produkcyjnych bezpośrednio w systemie zarządzania przedsiębiorstwem

52
Bezpieczne i elastyczne rozwiązania automatyzacji dla przemysłu opakowaniowego

Pod względem cyfryzacji, z perspektywy automatyzacji i przemysłu maszynowego, sektor opakowań jest siłą napędową i pionierem innowacji. Dlatego producentom maszyn pakujących stawia się coraz wyższe wymagania. Muszą być one coraz bardziej bezpieczne, niezawodne i elastyczne, a komponenty zapewniające bezpieczeństwo i ochronę nie mogą wpływać negatywnie na wydajność procesu, walory użytkowe i elastyczność maszyn pakujących.

54
Modułowa automatyzacja i mniej tworzyw sztucznych

Zmiana sposobu produkcji opakowań jest ważnym elementem starań na rzecz ochrony klimatu. Polityczne regulacje, jak unijna dyrektywa plastikowa, mają ograniczyć stosowanie tworzyw sztucznych. Branża spożywcza dąży do osiągnięcia tego celu m.in. przez wykorzystanie połączeń kartonu i tworzyw sztucznych oraz laminowanych pojemników z kartonu lub celulozy, w przypadku których materiały składowe można oddzielić i poddać recyklingowi.

Przegląd sprzętu i aparatury

56
Technologia druku 3D

Pod pojęciem druku 3D kryje się szereg technologii przyrostowych, które dość mocno różnią się od siebie, zarówno pod względem procesów wytwórczych, jak i używanych w nich materiałów, a także rodzajem obiektów jakie można za ich pomocą wyprodukować. Niemniej, cechą wspólną wszystkich obecnych na rynku technologii druku 3D jest nakładanie na siebie kolejnych, cienkich warstw, stąd nazwa technologii przyrostowych, materiału budulcowego i ich spajanie.

65
Druk 3D w przedsiębiorstwach zautomatyzowanych

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie przemysłowym, przedsiębiorstwa muszą nieustannie poszukiwać innowacyjnych, zautomatyzowanych rozwiązań, które pozwolą im utrzymać konkurencyjność i efektywność operacyjną. Jednym z najbardziej obiecujących, wspierających efektywność operacyjną jest druk 3D oparty na technologii Fused Filament Fabrication (FFF).

66
Nowa usługa firmy igus: obliczanie żywotności materiałów do druku 3D on-line w 30 sekund

Znajomość trwałości komponentu drukowanego w 3D często ułatwia wybór odpowiedniego materiału, dlatego igus dodał taką usługę do swojej oferty druku 3D.

68
Druk 3D w budownictwie

Wytwarzanie addytywne to jedno z narzędzi konstruowania przestrzennych obiektów na podstawie ich trójwymiarowego modelu komputerowego CAD. Pierwsze techniki przyrostowe powstały w latach 80. XX w.

Rynek

70
Renowacja bez wykopów

Podobnie jak każda infrastruktura, kanalizacja wymaga regularnej konserwacji. Jednak biegnące pod ziemią rury często są wąskie i trudno dostępne. Procedury renowacji bez wykopów pozwalają uniknąć kosztownego odkopywania rur – zamiast tego stosuje się specjalne roboty, które wykonują prace wewnątrz rurociągu. Pipetronics to rynkowy i technologiczny lider w rozwoju i produkcji robotów do prac kanalizacyjnych. Markus Lämmerhirt, członek zarządu firmy, opowiada o tej wysoce wyspecjalizowanej branży.

72
Stopy wahliwe z gwintem wewnętrznym SJF

Elesa+Ganter ma bardzo szeroką ofertę stóp wahliwych, które są wykonane z takich materiałów, jak stal ocynkowana, stal nierdzewna AISI 304 oraz stal nierdzewna AISI 316L. Mają też wiele unikalnych cech.

75
Osie liniowe firmy HIWIN z nową szerokością profilu

Firma HIWIN wprowadziła na rynek osie silnika liniowego HT-L i osie wspornika HC-B w wariantach z nową szerokością profilu – 100 mm. Większa kompaktowość osi zwiększa możliwość ich zastosowania.

76
Standard MTP

W ciągu ostatnich kilku lat różne sektory przemysłu przetwórczego – m.in. przemysł farmaceutyczny, chemiczny oraz sektor żywności i napojów – stykają się z podobnymi, stosunkowo nowymi wyzwaniami. Dotyczą one szybkiego tempa następujących po sobie zamówień coraz to nowych produktów, presji na szybsze dostawy i niższe ceny, rosnącej liczby spersonalizowanych produktów oraz redukcji wielkości partii produkcyjnych – aż do jednej sztuki. Te czynniki wymuszają zmianę tradycyjnego podejścia do projektowania linii produkcyjnych.

80
Zabezpieczając przyszłość. Ryzyka i szanse Internetu Rzeczy w perspektywie cyberbezpieczeństwa

Bezpieczeństwo cybernetyczne to jedna z najważniejszych kwestii dla każdej firmy. Przedsiębiorstwa starają się chronić swoje dane przed różnymi zagrożeniami, które są nieodłączną częścią korzystania z Internetu. Każdego roku rośnie potrzeba zabezpieczania informacji, ponieważ ataki stają się bardziej zaawansowane i pojawiają się coraz częściej. Warto zauważyć, że postęp technologiczny tworzy również nowe możliwości dla tych zagrożeń.

84
Jak sztuczna inteligencja zmienia fabryki?

Sztuczna inteligencja to zestaw szybko rozwijających się przełomowych technologii, które radykalnie przekształcają różne strefy funkcjonowania człowieka, środowiska i przemysłu. Wraz z rozpowszechnianiem cyfrowych urządzeń komputerowych i pojawieniem się dużych zbiorów danych, sztuczna inteligencja coraz częściej przenika do społeczeństwa w postaci nowych funkcjonalności smartfonów, autonomicznych samochodów czy rozwiązań inteligentnego handlu detalicznego. W Przemyśle 4.0 algorytmy uczenia maszynowego tworzą autonomiczne systemy, które przyspieszają proces automatyzacji, sprawiając, że inteligentna fabryka staje się rzeczywistością.

Prawo i normy

90
Zawieranie umów na odległość

Internet zrewolucjonizował świat. Nie tylko pod kątem możliwości wymiany informacji i porozumiewania się z osobami, które znajdują się na drugim krańcu świata przy wykorzystaniu komunikatorów czy platform społecznościowych oraz publikowania różnorakich treści – od zaaranżowanej przez siebie muzyki po książki – ale również umożliwił budowanie sieci kontaktów biznesowych i przedstawianie oferowanych usług. Te kontakty często przekładają się na decyzję o podjęciu współpracy, która nierzadko – z uwagi na odległości dzielące kontrahentów – wymusza na nich znajdowanie rozwiązań umożliwiających podpisywanie umów innych niż w tradycyjnej formie, czyli w postaci wymiany odręcznie podpisanych dokumentów. Ta sytuacja uległa znacznemu zintensyfikowaniu w trakcie pandemii COVID-19.

92
Biblioteka

94
Współpraca