Number 12/2023

Cyfryzacja w przemyśle – Przemysł 4.0

Kup numer:

  • Wersja papierowa

    15.00 zł

  • Wersja PDF

    15.00 zł

8
Z branży

16
Produkty

Rozmowa

24
Kierunek: współpraca

O rozwoju rynku robotów współpracujących, ich zaletach oraz przykładach zastosowań mówi Daniel Niepsuj, Area Sales Manager na region Polski, Czech, Słowacji i krajów bałtyckich w Universal Robots.

28
Ewolucja druku 3D – szanse i perspektywy

O głównych zaletach i perspektywach technologii przyrostowych, barierach i czynnikach sprzyjających wdrażaniu druku 3D w przedsiębiorstwach i zakładach produkcyjnych, a także o planach Łukasiewicz – PIAP w zakresie rozwoju tej technologii mówi dr inż. Maciej Cader, zastępca dyrektora ds. badawczych Łukasiewicz – PIAP.  

Temat numeru

32
Cyfryzacja w Przemyśle – Przemysł 4.0

Czwarta rewolucja przemy­słowa nie jest już tylko faktem medialnym, ale realną rze­czywistością. Zaproponowa­na w 2011 r. przez niemiec­kich naukowców i inżynierów koncepcja Industry 4.0 miała uporządkować, sklasyfikować oraz uregulować pod wzglę­dem proceduralnym kroki, któ­re konieczne były do cyfrowej transformacji tradycyjnego, niemieckiego przemysłu tak, aby stał się on konkurencyjny względem rozwiązań pocho­dzących głównie ze Stanów Zjednoczonych. I to właśnie w 2011 r., decyzją niemieckiego rządu, ogłoszona na hanower­skich targach Cebit koncepcja stała się kluczowym elementem strategii innowacyjnego rozwo­ju sąsiadów zza Odry.

38
System I/O u-remote dla inteligentnych instalacji automatyki przemysłowej

Maszyny i systemy generują obecnie wiele różnych rodzajów danych, od prostych raportów o stanie, aż po dane do sterowania procesami. Zdecentralizowany system I/O musi szybko i precyzyjnie wykrywać przychodzące sygnały i udostępniać je w sieci. Jest to jedyny sposób na zapewnienie wydajnej transmisji do urządzeń przetwarzających dane, takich jak sterowniki, IPC lub systemy chmurowe. W świetle tych trendów Weidmüller rozwija swój system zdalnych I/O u-remote, aby był jeszcze wydajniejszy. Na 10. urodziny u-remote firma wyposażyła go w kompleksową aktualizację, którą opisuje ten artykuł.

40
Inteligentne roboty przemysłowe

Roboty przemysłowe stały się decydującym elementem konkurencyjności w Przemy­śle 4.0. Istnieją jednak zadania, w których osiągają one swoje granice i do akcji musi wkroczyć człowiek. Dotyczy to m.in. prac montażowych, które wymagają szczególnie wysokiej precyzji. A gdyby robot mógł pracować „z wyczuciem” i dzięki temu re­alizować znacznie bardziej wy­magające zadania montażowe? To pytanie zadała sobie firma ArtiMinds Robotics z Karlsruhe. Rozwiązaniem jest oprogramo­wanie, które roboty przemysło­we mogą wykorzystać do „na­uki” samooptymalizującej się kompensacji tolerancji.

44
Rewolucja przemysłowa kiedyś i dziś

Od kilku lat termin Przemysł 4.0 stał się bardzo popularny i wła­ściwie nie ma już konferen­cji dotyczącej przemysłu bez wspomnienia o tym temacie. Pytanie, co ono tak naprawdę oznacza i co się kryje pod tym dość „pojemnym” hasłem?

Przegląd sprzętu i aparatury

48
Zrobotyzowane spawanie

W związku z koniecznością stosowania techniki spawania w wielu procesach produkcyjnych i wobec problemu deficytu dobrej klasy spawaczy na rynku pracy, w zakładach produkcyjnych coraz częściej pojawiają się roboty spawalnicze wraz z obrotnikami, stołami roboczymi i niezbędnym osprzętem. Roboty zapewniają dokładność, powtarzalność, a wbudowane funkcje odpowiedzialne są za bezpieczeństwo.

Prawo i normy

55
Ochrona wzoru przemysłowego – małe prawo wielkiej mocy

W XXI w. świat prowadzi technologiczną rywalizację, a funkcjonalność produktów przekracza granice zwykłej uży­teczności. W parze z galopu­jącym postępem technicznym idzie forma. Choć takie pojęcia, jak design i wzornictwo kojarzą się głównie ze światem mody, architekturą czy dobrami luksu­sowymi, to obecne są w każdej dziedzinie życia – począwszy od artykułów spożywczych i ich opakowań, przez kosmetyki, meble, lampy, materiały budow­lane i wnętrzarskie, po produk­ty medyczne, części maszyn, motoryzację, lotnictwo, kolej i przemysł maszynowy. Wygląd zewnętrzny produktu to bowiem również jego siła nabywcza.

Rynek

58
Nowe roboty Omron o średnim udźwigu

Autonomiczne roboty mobilne MD-650 i MD-900 to nowość w ofercie firmy Omron. Dzięki średniemu udźwigowi i zintegrowanej technologii sterowania nowe roboty zapewniają wydajność transportowania materiałów.

Wydarzenia

60
Targi SPS 2023

W dniach 14–16 listopada 2023 r. w Norymberdze od­była się 32. edycja targów Smart Production Solutions (SPS). Po pandemicznym spowolnieniu tegoroczna edycja targów była rekordo­wa, zarówno pod względem liczby gości odwiedzających targi, jak i wystawców.

64
RUMET zwiększa efektywność produkcji dzięki kobotom

Polski producent armatury mosiężnej – firma RUMET – dzięki inwestycji w 11 robotów współpracujących zwiększył efektywność produkcji o 65–300 % w zależności od stanowiska pracy i aktualnych zleceń. 

66
Dobre prognozy dla targów ITM

Przyszłoroczna edycja targów ITM Industry Europe zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie, a dane płynące z przemysłu pozwalają optymistycznie patrzeć na zainteresowanie wystawców i gości wydarzeniem, które odbędzie się w dniach 4–7 czerwca 2024 r.

67
Wszystkie oblicza innowacji. 34. edycja targów BI-MU

Jesienią 2024 r. na terenach włoskiego centrum wystawowego fieramilano Rho odbędzie się 34. edycja BI-MU – Międzynarodowej Wystawy Obrabiarek, Robotów, Automatyzacji, Produkcji Cyfrowej i Addytywnej, Technologii Pomocniczych i Wspomagających. Obecnie trwa nabór zgłoszeń do udziału w tej imprezie, która odbywa się w cyklu dwuletnim.

68
Biblioteka

70
Współpraca