Number 5/2023

Cyberbezpieczeństwo w przemyśle

Kup numer:

  • Wersja papierowa

    15.00 zł

  • Wersja PDF

    15.00 zł

8
Z branży

16
Produkty

Rozmowa

24
Robotyzacja procesów ze wsparciem MST Automation i potencjałem innowacji

O potencjale zwiększenia produktywności w przemyśle, niszach, które można zagospodarować w zakresie robotyzacji i kierunkach inwestycyjnych w tym obszarze mówi Małgorzata Strzelbicka, prezes MST Automation i MST 4.0.  

Temat numeru

28
Cyberbezpieczeństwo w przemyśle

Nowoczesny przemysł to przemysł w coraz większym stopniu zautomatyzowany i scyfryzowany. Takie rozwiązania jak Przemysłowy Internet Rzeczy, zrobotyzowane gniazda produkcyjne, sztuczna inteligencja sterująca procesami produkcyjnymi, czy szerzej, systemy zgodne z założeniami Przemysłu 4.0 są obecnie standardem, ale czy zastanawiamy się nad ich cyberbezpieczeństwem?

34
Bezpieczna technologia pomiaru poziomu. Dobre zabezpieczenie przed cyberatakami

VEGAPULS 6X – uniwersalna sonda niezawodnie mierzy poziom cieczy i materiałów sypkich nawet w najbardziej wymagających warunkach procesowych. Jeśli chodzi o aspekty IT, użytkownicy mogą czuć się bezpiecznie: sonda radarowa jest jednym z pierwszych czujników poziomu zaprojektowanych w oparciu o wymagania normy IEC 62443-4-2.

38
Duplikacja adresów IP w aplikacjach przemysłowych. Jak rozwiązać ten problem?

Jeśli na kilku liniach produkcyjnych pracują urządzenia o takiej samej adresacji IP, stajemy przed faktem duplikacji. Jest ona tym większym problemem, że system SCADA potrzebuje odczytu danych telemetrycznych z tych urządzeń. Rozwiązaniem może być translacja adresów IP NAT. NAT pozwala jednocześnie wyeliminować problem wyczerpywania się przestrzeni adresowej IPv4. 

Przegląd sprzętu i aparatury

42
Systemy wizualizacji

Do wizualizowania procesów technologicznych stosuje się obecnie ekrany, na których wyświetlane są dedykowane aplikacje. Można je dowolnie konfigurować, co czyni je elastycznym i funkcjonalnym rozwiązaniem.

Rynek

48
Elementy Elesa+Ganter w drukarkach 3. Case study firmy Zmorph

Drukowanie przestrzenne umożliwia szybkie i precyzyjne tworzenie detali 3D na podstawie zaprojektowanego komputerowo modelu. Ten rodzaj druku rozwija się obecnie w różnych kierunkach, oferując coraz większe możliwości produkcji. Dzięki technologii druku przestrzennego możliwe jest m.in. tworzenie funkcjonalnych prototypów w krótkim czasie i przy niewielkich kosztach.

50
Kierunek Smart Warehouse

Wzmożona robotyzacja procesów logistycznych, analityka predykcyjna i budowa zautomatyzowanych magazynów buforowych pozwalających na uelastycznienie procesu produkcji to główne kierunki rozwoju rynku intralogistyki. O tym, dlaczego i dla kogo inwestycja w magazyn automatyczny jest dziś strategiczna, a także o podejściu do projektowania i budowy inteligentnego magazynu w 2023 r. mówią przedstawiciele największego polskiego integratora systemów automatyki przemysłowej i globalnego dostawcy rozwiązań intralogistycznych, firmy AIUT.

53
Przyspieszmy robotyzację w przemyśle. Raport Instytutu Sobieskiego

Z raportu Instytutu Sobieskiego pt. „Polska (prawdziwie) cyfrowa – automatyka i robotyka przemysłowa” wynika, że w naszym kraju w 2021 r. zainstalowano od 3300 do 3500 robotów przemysłowych, a na 10 000 zatrudnionych w przemyśle przypadają 52 roboty. Dla porównania nasi sąsiedzi Czechy mogą pochwalić się liczbą trzykrotnie wyższą, bo w tym kraju 168 robotów przypada na 10 000 pracowników. Jest to więc jeden z sygnałów dla przedsiębiorców, by przyspieszyć prace wdrożeniowe z zastosowaniem robotów przemysłowych.

56
Elektryczne samochody przyspieszają inwestycje w roboty

Przemysł motoryzacyjny jest liderem w automatyzacji z największą liczbą robotów pracujących w fabrykach na całym świecie. Obecne szacunki IFR wskazują, że został osiągnięty nowy rekord wynoszący około jeden milion jednostek robotycznych pracujących w tym sektorze. Stanowi to około jednej trzeciej całkowitej liczby zainstalowanych urządzeń we wszystkich branżach. Inwestycje w roboty sektora motoryzacji wymuszane są przez rozwój pojazdów elektrycznych.

Prawo i normy

60
Patentować czy nie? Argumenty za i przeciw

Pytanie dotyczące zasadności uzyskiwania ochrony patentowej powinno często pojawiać się w firmach prowadzących działalność R&D. Ochrona własności przemysłowej, w szczególności ochrona patentowa, to jedno z narzędzi budowania wartości firmy, przewagi konkurencyjnej i – jak w przypadku każdego innego narzędzia – nie można zaniedbywać umiejętności posługiwania się nim. Zanim odpowiemy sobie na pytanie, jak używać systemu patentowego, należy się zastanowić, do czego można go użyć i czy zawsze jest to najlepsze rozwiązanie.

63
Wytwory generatywne AI. Wyzwania związane z prawami autorskimi

Nieustanny rozwój kolejnych rozwiązań technologicznych opartych na sztucznej inteligencji wymusza równoległy rozwój prawa i dostosowywania go do istnienia w cyfrowej rzeczywistości. Unia Europejska już od dłuższego czasu przygotowuje regulacje dotyczące AI, przede wszystkim tzw. AI Act, jednak prace nad tym dokumentem nadal trwają. Tymczasem wątpliwości dotyczących sztucznej inteligencji w odniesieniu do praw autorskich jest coraz więcej.

66
Ulga na robotyzację. Zasady ogólne i szczegółowe

Ulga na robotyzacje została wprowadzona w ramach tzw. Nowego Ładu. W założeniu jej celem jest zachęcenie przedsiębiorców do podejmowania inwestycji w obszarach związanych z szeroko pojętą automatyzacją i robotyzacją procesów – jak pokazuje praktyka, głównie w firmach produkcyjnych. Ulga pozwala na dodatkowe odliczenie 50 % wartości inwestycji – kosztów kwalifikowanych – od podstawy opodatkowania.

Wydarzenia

70
Zapraszamy na targi automatica – Międzynarodowe wiodące Targi Inteligentnej Automatyki i Mechatroniki

Jako wiodące na świecie targi inteligentnej automatyki i robotyki, automatica skupia wszystkie kluczowe technologie w technologicznym centrum Niemiec, jakim jest Monachium. Targi Monachijskie stały się miejscem spotkań oraz konstruktywnej i wizjonerskiej wymiany wiedzy między przedstawicielami przemysłu, badań i polityki.

72
Wolność i odpowiedzialność fundamentem innowacyjności. Jubileusz 35-lecia ASTOR

Krakowska spółka ASTOR rozpoczęła działalność w 1987 r. Spółka miała zajmować się m.in. handlem komputerami. Dzisiaj, po 35 latach działalności, ASTOR to marka technologiczna dobrze działająca w obszarze automatyzacji, robotyzacji, oprogramowania przemysłowego i intralogistyki oraz konsultingu i edukacji. Z okazji jubileuszu, 22 kwietnia 2023 r. w Operze Krakowskiej odbyła się uroczysta gala 35-lecia firmy ASTOR, w której uczestniczyło ponad 600 gości.

76
Biblioteka

77
Współpraca

Ludzie

78
Stefan Życzkowski, przewodniczący rady strategicznej ASTOR