Number 7-8/2023

Efektywność energetyczna

Kup numer:

  • Wersja papierowa

    15.00 zł

  • Wersja PDF

    15.00 zł

8
Z branży

16
Produkty

Rozmowa

24
Z pasją i w ruchu. 30 lat działalności firmy HIWIN

O wiodących rozwiązaniach z portfolio HIWIN, strategii szeroko rozumianej automatyzacji, współpracy z branżą OEM i planach rozwoju oferty robotowej mówi Werner Mäurer, dyrektor zarządzający firmy HIWIN GmbH, która w tym roku obchodzi 30-lecie działalności.

Temat numeru

28
Efektywność energetyczna w przemyśle

Przygotowywany przez Unię Europejską pakt legislacyj­ny Fit for 55, który w swoich założeniach pozwoli zmniej­szyć tzw. emisje cieplarniane, w tym emisję dwutlenku wę­gla (CO2) o co najmniej 55 % do 2030 r. powoli nabiera ustawowych, realnych kształ­tów. Najistotniejsze z punk­tu widzenia przemysłu będą zmiany dotyczące unijnego systemu handlu uprawnienia­mi do emisji EU ETS. Zmiany wymuszą praktycznie na każ­dym przedsiębiorstwie wdro­żenie procedur związanych ze zwiększeniem efektywności energetycznej i redukcją zuży­cia energii oraz mediów.

36
Rozwiązania IE5 SEW-Eurodrive. Silniki synchroniczne DR2C..

Firma SEW-Eurodrive oferuje gamę rozwiązań umożliwiających zwiększenie efektywności energetycznej. Wśród nich są m.in. silniki synchroniczne serii DR2C.., układ napędowy MOVIGEAR performance i rozwiązania effiDRIVE.

40
Asix Energy. Monitorowanie mediów energetycznych

Coraz szybciej zmieniają się realia naszego życia. Skończył się czas beztroskiego dyspono­wania nieograniczonymi, jak się wydawało, zasobami naturalny­mi. Klimat się ociepla, zasoby kurczą – czas zacisnąć pasa. Zmuszają nas do tego nie tyl­ko troska o przyszłość naszej planety, ale przede wszystkim gwałtownie rosnące ceny su­rowców i energii.

44
Redukcja energochłonności. Wyzwanie dla polskiego przemysłu

Według raportu „Efektywność energetyczna zakładów przemysłowych” firmy Eurostat, aż jedną trzecią krajowego zapotrzebowania generuje w Polsce przemysł, co oznacza, że nasza gospodarka wciąż wykazuje spore zużycie energii na tle innych państw UE. Jednocześnie rośnie zainteresowanie sposobami obniżania energochłonności w tym sektorze, czego powodem są głównie skokowe zmiany cen energii i perspektywa transformacji energetycznej.

Przegląd sprzętu i aparatury

46
Sygnalizacja i oświetlenie w przemyśle

Natychmiastowe sygnalizowa­nie obsłudze danego systemu automatyki wystąpienia kon­kretnych zdarzeń związanych z procesem technologicznym usprawnia pracę operatora, a w przypadku wystąpienia awarii pomaga w sprawnym podjęciu czynności serwiso­wych. Na bezpieczeństwo i komfort pracy operatora zna­czący wpływ ma również funk­cjonalne oświetlenie przestrze­ni produkcyjnych.

54
Efektywne sterowanie oświetleniem za pomocą sterownika DALI MEAN WELL DLC-02

Inteligentne oświetlenie budynkowe staje się powoli rynkowym standardem. Dzięki otwartemu protokołowi DALI (cyfrowy system sterowania oświetleniem) produkty różnych producentów są ze sobą kompatybilne, umożliwiając użytkownikom zbudowanie kompleksowego i skoordynowanego systemu.

57
LED do komunikacji z operatorami maszyn. Oświetlenie – sygnalizacja – komunikacja

Firma Banner Engineering oferuje elementy LED do zaawansowanej komunikacji z operatorami maszyn. Oświetlenie i sygnalizacja LED na maszynach i stanowiskach roboczych z zasady postrzegane są jako odrębne funkcje i urządzenia. Z jednej strony elementy oświetleniowe pozwalają na normalną pracę czy czynności serwisowe, natomiast odrębne komponenty dostarczają informacje o stanie maszyny. Listwy oświetleniowe LED rodziny Pro firmy Banner Engineering to nowatorskie rozwiązanie przeznaczone nie tyle do sygnalizacji czy oświetlenia, co do komunikacji z personelem. 

Rynek

58
u-OS – innowacyjny system operacyjny dla automatyki przemysłowej i IIoT

Przełomowy system operacyjny Weidmüller u-OS dla automatyki przemysłowej i IIoT opiera się na otwartych, uznanych standardach, takich jak Linux, technologia kontenerowa czy OPC UA i umożliwia integrację różnych aplikacji. Dzięki temu można go łatwo rozbudować. Wspiera też inżynierów automatyków w tworzeniu systemów dostosowanych do potrzeb i dostępnych przez przeglądarkę internetową, za pomocą przyjaznego dla użytkownika środowiska programowania. Dzięki temu zapewnia użytkownikom niezależność, elastyczność i gotowość na przyszłe zmiany.

60
Silniki miniaturowe jako siła napędowa intralogistyki

Dysponowanie odpowiednimi konstrukcjami transportowymi w intralogistyce to kluczowy warunek, jaki muszą spełnić wszystkie branże, aby wytrzymać presję ze strony konkurencji. Podstawą stosowania tych rozwiązań jest wszechstronna automatyzacja, której nie udałoby się osiągnąć bez całej armii potężnych silników miniaturowych.

62
Sonda VEGAPULS 42. Automatyzacja fabryk jest teraz łatwiejsza

Bogate doświadczenie firmy VEGA w dziedzinie technologii pomiarów radarowych do obszaru automatyzacji zaowocowało stworzeniem sondy radarowej VEGAPULS 42. Nowy czujnik poziomu, wyposażony w IO-Link i uniwersalne adaptery higieniczne, realizuje złożone zadania pomiarowe szybko, prosto i tanio.

64
Tachograf serii TC-XXXP

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automa­tyki i Pomiarów PIAP produ­kuje tachografy elektroniczne typu TC–XXXP, które mierzą i rejestrują prędkość pojazdu szynowego, czas bieżący oraz przebytą drogę. Mogą również rejestrować sygnały dwustano­we (w standardzie 16 wejść) i analogowe (standardowo dwa wejścia) przychodzące z urządzeń i mechanizmów po­jazdu – np. zamknięcie drzwi, załączenie hamowania i inne – oraz generować sygnały na podstawie różnych zdarzeń zaistniałych w pojeździe, takich jak przekroczenia określonych prędkości progowych lub prze­bytej drogi, przez załączenie lokalnych przekaźników lub przekaźników w modułach wy­niesionych.

Prawo i normy

68
Usługi cyfrowe i rynki cyfrowe w nowych europejskich aktach prawnych

Już ponad 20 lat minęło od czasu przyjęcia dyrektywy o handlu elektronicznym. Od tej chwili Internet zmienił się diametralnie, a liczba jego użytkowników znacząco wzrosła. W obliczu tych zmian platformy internetowe stały się tak naprawdę miejscem wymiany poglądów w społeczeństwie. Regulacje przyjęte w dyrektywie o handlu elektronicznym okazały się w tej sytuacji niewystarczające.

Wydarzenia

72
Konferencja Turck Users Meeting. Diamenty 20-lecia i nowa siedziba Turck Polska

Firma Hans Turck GmbH & Co. KG jest jednym ze światowych liderów w automatyce przemysłowej. Polski oddział tej firmy działającej w Opolu – Turck Sp. z o.o. – jest biurem techniczno-handlowym obecnym na polskim rynku od ponad 20 lat. W dniach 30–31 maja 2023 r. firma Turck Polska uroczyście obchodziła 20-lecie działalności, które połączone zostało z siódmą edycją konferencji Turck Urser Meeeting oraz uroczystością otwarcia nowej siedziby firmy.

75
Kooperacja świata nauki i przedsiębiorców

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii IZTECH świętuje w tym roku 15-lecie działalności. Z tej okazji 3 lipca 2023 r. odbyło się uroczyste posiedzenie rady organizacji, które zgromadziło szerokie grono reprezentantów świata nauki i biznesu.

76
Nowości igus. Finał konkursu manus 2023

14 czerwca 2023 r. firma igus Polska zorganizowała w Warszawie konferencję prasową, podczas której zaproszonym uczestnikom spotkania przybliżono bogatą ofertę tegorocznych premierowych rozwiązań firmy igus GmbH. Jednocześnie ogłoszono zwycięzców polskiej edycji konkursu manus 2023 na najbardziej innowacyjne zastosowania polimerowych łożysk ślizgowych. Laureatom konkursu wręczono dyplomy i nagrody.  

80
W centrum utrzymania ruchu

1 i 2 czerwca 2023 r. firma GT Automation zorganizowała szóstą konferencję „Automatyka i bezpieczeństwo w służbie utrzymania ruchu”. Tegoroczna edycja spotkania dla przedstawicieli działów utrzymania ruchu skupiła się na tematach związanych z automatyzacją procesów produkcyjnych. 

82
Ewolucja przemysłu I fabryki przyszłości. Relacja z targów ITM Industry Europe

Ponad 15 000 gości, 42 000 m² powierzchni, 7000 wystawców – te liczby najpełniej odzwierciedlają rozmach tegorocznych targów ITM Industry Europe, które odbyły się na przełomie maja i czerwca. W trakcie czterodniowego wydarzenia można było zapoznać się z innowacjami technologicznymi i premierowymi rozwiązaniami, a także podyskutować o przemysłowej przyszłości i wziąć udział w kongresie Industry Next.

86
Targi z myślą o przyszłości. Zapowiedź EMO Hannover 2023

6 czerwca w Hotelu Marriott w Warszawie odbyło się spo­tkanie przedstawicieli targów obróbki metali z dziennikarza­mi – przystanek na trasie EMO Hannover 2023 World Tour. Polska jest jednym z 40 kra­jów, które zostały osobiście za­proszone przez organizatorów. Założenia, program i szczegóły tegorocznych targów przedsta­wili: Andrea Aulkemeyer, czło­nek zarządu Deutsche Messe AG i Markus Heering, dyrektor zarządzający VDW (Niemiec­kiego Stowarzyszenia Produ­centów Obrabiarek).

88
Biblioteka

89
Współpraca