Number 3/2024

Odnawialne źródła energii

Kup numer:

  • Wersja papierowa

    19.99 zł

  • Wersja PDF

    19.99 zł

8
Z branży

16
Produkty

Rozmowa

24
Europa spotyka się na Forum CETEF’24

W maju odbędzie się Forum CETEF, które w ciągu 10 lat istnienia ugruntowało swoją pozycję wydarzenia technologicznego na skalę europejską. O szczegółach tegorocznej edycji opowiada dr Zygmunt Krasiński, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii IZTECH.

Temat numeru

28
Odnawialne źródła energii

Polityka energetyczna Unii Europejskiej zmusza wszystkie działające na terenie UE firmy produkcyjne już nie tylko do oszczędnego gospodarowania energią potrzebną do wytwarzania towarów. Ewoluujące przepisy narzucają firmom maksymalizowanie udziału energii odnawialnej w wytwarzaniu ich produktów i sprzedaży towarów. Przyjrzyjmy się, jak firmy dostosowują się od strony technicznej do zmieniających się warunków rynkowych i prawnych.

36
PrintJet CONNECT. Przemysłowa drukarka oznaczników firmy Weidmüller

W nowoczesnej produkcji pro­cesy znakowania powinny być tak szybkie i wydajne, jak to tyl­ko możliwe, przy zachowaniu wysokiej jakości. Odpowiedzią na te wymagania jest atramen­towa drukarka oznaczników PrintJet CONNECT oferowana przez firmę Weidmüller.

38
Bezpieczniki firmy SIBA stosowane w magazynach energii z akumulatorami

Systemy umożliwiające pracę urządzeń w przypadku awarii zasilania są zróżnicowane – od małych urządzeń UPS do ba­terii akumulatorów zapewniają­cych zasilanie całych zakładów. Jest zatem sprawą kluczową, aby systemy zasilania awaryj­nego działały bez zarzutu. Bez­pieczniki produkowane przez firmę SIBA zabezpieczają urzą­dzenia, które w przypadku awa­rii zasilania dostarczają energię kluczowym odbiorom.

42
Zielona energia elektryczna z tradycyjnych wiatraków

W przeszłości tradycyjne wia­traki napędzały młyny i pompy irygacyjne, ale w przyszłości mają generować zieloną energię elektryczną. W tym celu studenci HTWG Konstanz, uniwersytetu nauk stosowanych, montują za­awansowane technologicznie komponenty. Firma igus wspiera projekt Sailwind 4 kwotą 10 000 euro oraz dostarcza młodym inżynierom bezsmarowe pro­wadnice liniowe i polimerowe łożyska, które zapewnią, że eks­ploatacja wiatraka będzie wyma­gała niewielkiej konserwacji.

Przegląd sprzętu i aparatury

44
Zastosowanie systemów wizyjnych. RFID i znakowania w przemyśle

Systemy identyfikacji odgrywa­ją kluczową rolę w procesach przemysłowych, umożliwiając precyzyjne śledzenie i kontrolę każdego elementu zaangażo­wanego w produkcję oraz lo­gistykę produktów. Od surow­ców po opakowanie, od etapu produkcji po dostawę do klienta – systemy identyfikacji zapew­niają pełną transparentność i efektywne zarządzanie całym procesem.

Rynek

51
Przyssawki próżniowe

Firma Elesa+Ganter wprowadziła do oferty nową grupę produktową „Przyssawki próżniowe i akcesoria”, w której znajdziemy szeroki wybór elementów techniki próżniowej. Należą do nich m.in. przyssawki podciśnieniowe, kompensatory sprężynowe oraz akcesoria do produktów próżniowych.

52
Osłony krawędzi GN 2194 z kauczuku silikonowego

Osłony krawędzi i uszczelki krawędziowe to rozwiązanie techniczne znacząco poprawia­jące bezpieczeństwo i estetykę aplikacji, w których występują ostre krawędzie blach lub płyt. Elesa+Ganter wprowadziła do swojej oferty nowe osłony kra­wędzi GN 2194, które stanowią skuteczną ochronę operatora przed urazami oraz powierzch­ni przed uszkodzeniami. Dzięki zastosowaniu kauczuku siliko­nowego MVQ zgodnego z FDA, osłony krawędzi GN 2194 są nie tylko wytrzymałe i elastyczne, ale również spełniają surowe normy sanitarno-higieniczne.

54
Fotonika w produkcji do 2030 r.

Przemysłowe czyszczenie, cięcie i łączenie materiałów, znakowanie, zaawansowane mikroprocesy laserowe, rozwiązania widzenia maszynowego i skanowania, interferometryczne urządzenia pomiarowe, to przykłady technologii fotonicznych stosowanych w polskich zakładach produkcyjnych.

58
Standardowe komponenty maszyn zwiększają produktywność

Niedobory siły roboczej i zmia­ny spowodowane ostatnimi wy­darzeniami na świecie znaczą­co wpłynęły na produktywność przemysłu wytwórczego. Wy­magania sprzedawców i ocze­kiwania producentów stale wzrastają, mimo że trudno zna­leźć zadowalające rozwiązanie powyższych problemów. Z tego powodu firmy starają się zopty­malizować każdy możliwy ele­ment procesów produkcyjnych, aby zrekompensować deficyty w całej branży. O tym, w jaki sposób producenci mogą lepiej wykorzystać potencjał standar­dowych komponentów maszyn w zakresie zwiększania produk­tywności i rentowności można dowiedzieć się z tego artykułu.

Wydarzenia

62
„All Electric Society” - wizja społeczeństwa całkowicie elektrycznego

Firma HARTING w lutym 2024 r. zorganizowała dwudniową konferencję prasową, której zasadniczym tematem był zrównoważony rozwój. Skupiono się również na tematach związanych ze społeczeństwem całkowicie elektrycznym. Zaproszeni międzynarodowi przedstawiciele prasy mieli szansę poznać ofertę firmy przed zbliżającymi się światowymi targami przemysłowymi Hannover Messe 2024, które odbędą się w terminie 22–26 kwietnia 2024 r.

64
Sztuczna inteligencja i dekarbonizacja. Zapowiedź targów Hannover Messe 2024

Dwa miesiące przed światowymi targami przemysłowymi Hannover Messe 2024 przedstawiciele prasy z całego świata uczestniczyli w spotkaniu Hannover Messe Press Preview 2024 w niemieckim Hanowerze. W czasie spotkania przedstawiono wiodące tematy tegorocznych targów Hannover Messe, które odbędą się od 22 do 26 kwietnia, a przedstawiciele wystawców zaprezentowali szereg produktów i usług, dając przedsmak tego, czego można będzie doświadczyć już w kwietniu podczas targowej ekspozycji.

Prawo i normy

56
Sieci 5G private i ich wykorzystanie

Hasło „technologia 5G” stało się jednym z najpopularniejszych haseł marketingowych, nie tylko w branży telekomunikacji. Operatorzy telekomunikacyjni prześcigają się w reklamach i zapewnieniach, że mają większy od konkurencji zasięg „prawdziwego 5G”. Sklepy internetowe w opisach dodają określenie „5G” praktycznie do każdego sprzedawanego urządzenia elektronicznego, które komunikuje się z Internetem. Aby dowiedzieć się, jakie innowacje przynosi nowa technologia, wychodząc poza obszar marketingu bezpośredniego, spróbujmy nieco usystematyzować podstawowe informacje.

72
Biblioteka

73
Współpraca

Ludzie

74
Julia Wilk, specjalistka w Laboratorium Szybkiego Prototypowania i Obliczeń Numerycznych Łukasiewicz – PIAP