Optymalizuj zarządzanie danymi użytkowników za pomocą mapp Technology

Producer: B&R Automatyka Przemysłowa

Distributor:

Implementacja baz danych w aplikacjach nigdy nie była tak łatwa. Dzięki mapp Database zarchiwizujesz informacje do bazy danych, bezpośrednio z poziomu maszyny, niezależnie od tego, czy znajdują się one w zakładzie, czy w chmurze. Zdecydowanie upraszcza to zarządzanie dużymi wolumenami danych.

Archiwizacja danych bezpośrednio ze sterownika.

Maszyny produkcyjne generują ogromne ilości informacji, które następnie muszą być wizualizowane, archiwizowane lub przekazywane do systemów wyższego rzędu. Dzięki dodaniu do funkcji mapp interfejsu baz danych, możliwe jest przesyłanie informacji bezpośrednio ze sterownika do baz danych, gdzie można je przetwarzać lub archiwizować. Powszechnie używane funkcje baz danych, takie jak procedury przechowywania, umożliwiają generowanie kluczowych wskaźników wydajności w zależności od potrzeb. Otrzymywane w ten sposób dane są kluczowe w procesie optymalizacji produkcji.

Ciągła wymiana danych

Mapp Database może być podłączony do dowolnego komponentu mapp, który zapisuje lub odczytuje dane. Zamiast generowania pojedynczych plików dla list alarmów, wartości procesowych i zdarzeń audytowych, wszystkie dane są wysyłane automatycznie przez mapp Links do bazy danych, gdzie można nimi łatwo zarządzać.

Links: