Złoty Medal Automaticon 2017 dla Rozproszonego systemu sterowania APROL

Złoty Medal Automaticon 2017 dla Rozproszonego systemu sterowania APROL
System APROL produkcji B&R to rozwiązanie znajdujące zastosowanie w każdej branży przemysłu. Jest to zintegrowany, rozproszony system sterowania, umożliwiający pełną kontrolę i sterowanie, wizualizację, zbieranie i analizę danych w czasie rzeczywistym, alarmowanie i raportowanie oraz wymianę danych z systemami wyższego poziomu np. klasy ERP. Dzięki oparciu o standardowe produkty B&R takie jak komputery przemysłowe, sterowniki PLC, panele HMI - nie wymaga stosowania dedykowanego sprzętu, który często jest znacznie droższy. Jego niespotykana na rynku skalowalność, umożliwiająca rozbudowę od 50 do nawet 500.000 i więcej sprzętowych sygnałów I/O, gwarantuje klientom bezpieczeństwo inwestycji na długie lata. APROL oferuje pełne dopasowanie do wymagań klienta, począwszy od prostego systemu, składającego się jedynie z jednego komputera przemysłowego z zainstalowanym systemem APROL, zbierającego dane z maszyn czy linii produkcyjnych aż po pełne sterowanie i kontrolę strategicznych obiektów, takich jak np. kopalnie gazu, podziemne magazyny gazu, terminale LNG, itp. Najprostsze zastosowania systemu APROL odpowiadają na wyselekcjonowane potrzeby klientów takie jak: 1. Monitorowanie energii i mediów. 2. Monitorowanie warunków pracy poprzez m.in. szczegółową analizę wibracji. 3. Zaawansowane sterowanie procesem ze sterowaniem predykcyjnym MPC (Model Predictive Control). 4. Zbieranie danych z maszyn czy linii produkcyjnych. 5. Automatyka infrastrukturalna. 6. Automatyka produkcji. 7. Automatyka instalacji powtarzalnych taki, jak np. wytwórnie mas bitumicznych. Najbardziej rozbudowaną wersją systemu APROL jest rozproszony system sterowania DCS ze zintegrowanym systemem bezpieczeństwa, certyfikowanym do poziomu SIL3, pełną redundancją sieci procesowej i operatorskiej, redundancją jednostek sterujących, serwerów runtime i stacji operatorskich. Klienci decydując się na którekolwiek z powyższych rozwiązań nie są w żaden sposób ograniczeni w funkcjonalności systemu. Mają pełną możliwość jego rozbudowy zarówno infrastrukturalnej, jak i funkcjonalnej.