Przepływomierz masowy Tricor TCM

Producer: KEM KUEPPERS

Distributor: Introl

Przepływomierz masowy Tricor zapewnia najwyższą dokładność i powtarzalność pomiarów przepływu między innymi gazów i cieczy oraz farb, lakierów, oleju opałowego, paliwa, emulsji, chemikaliów i innych mediów zanieczyszczonych. 

Działanie i zastosowanie przepływomierza masowego Tricor TCM

TRICOR TCM to uniwersalny przepływomierz do pomiaru masowego przepływu cieczy i gazów oraz do przepływu agresywnych i zanieczyszczonych mediów. Zasada działania przepływomierza bazuje na kontrolowanym generowaniu siły Coriolisa. Przepływomierz TRICOR TCM umożliwia bardzo dokładny pomiar przepływu masy, gęstości, temperatury i natężenia przepływu objętościowego. Charakteryzuje go wysoka czułość dla uzyskania najlepszej wydajności, nawet w trudnych warunkach procesowych. Przepływomierze posiadają dowolną długość zabudowy oraz bardzo funkcjonalne cechy tj. zintegrowaną diagnostykę przepływomierza, zintegrowany pomiar ciśnienia oraz interfejs HART (jako opcję). Możliwa jest specjalna kalibracja dla lepkich cieczy nawet do 100 mm2/s. Główne zastosowania przepływomierza to: paliwo, olej opałowy, chemikalia.

Parametry pracy przepływomierza TRICOR

  • temperatura medium: -60°C ... 200°C
  • ciśnienie procesowe: do 350 bar
  • dokładność: pomiar przepływu: ±0,1% aktualnej wartości (ciecze)
  • pomiar przepływu: ±0,5% aktualnej wartości (gazy)
  • pomiar gęstości: ±0,001 kg/l

Więcej szczegółów oferty na: www.introl.pl/katalog/przeplywomierze/przeplywomierze_masowe_coriolisa

Links: