Przepływomierze turbinowe dla gazów i cieczy serii HO

Producer: Hoffer

Distributor: Introl

Przepływomierze turbinowe dla gazów i cieczy serii HO to przepływomierze do mierzenia aktualnego przepływu objętościowego o najwyższej klasie dokładności. Zapewniają niski koszt eksploatacji i montażu oraz wysoką dokładność pomiarową.

Przepływomierze turbinowe dla gazów i cieczy serii HO

Przepływomierze turbinowe serii HO należą do grupy przepływomierzy o najwyższej klasie dokładności, mierzą aktualny przepływ objętościowy. Głównym elementem przepływomierza jest turbinka wprawiana w ruch poprzez przepływające medium. Prędkość obrotu turbinki jest wprost proporcjonalna do prędkości przepływającego medium oraz jego objętości. Obrót turbinki jest przetwarzany na sygnały elektryczne za pomocą czujnika magnetyczno-indukcyjnego zamocowanego w zewnętrznej części obudowy czujnika.

Parametry pracy przepływomierzy 

  • wysoka dokładność: ±0,5 %, ±0,25 %
  • temperatura medium: do 450 °C
  • materiał: stal nierdzewna
  • dopuszczenia: ATEX, CE, CSA, PED, FM

Links: