DriveAcademy SEW-Eurodrive / Szkolenie: Falownik MOVIDRIVE® B - obsługa i parametryzacja

Cel szkolenia:

- Zapoznanie się z budową i działaniem falowników MOVIDRIVE® B
- Zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie parametryzacji oraz konfiguracji modułu aplikacyjnego w trakcie zajęć z modelami szkoleniowymi

Czas trwania:
1 lub 2 dni - 8 lub 16 godzin lekcyjnych

Program Szkolenia:

- Opis elementów falownika MOVIDRIVE® B - MDX61B: oznakowanie, schematy połączeń, diagnostyka błędów, tworzenie backupów, tryby pracy, interfejs, wysterowanie, złącze bezpieczeństwa  X17, panel DBG60B
- Omówienie celów zastosowania i zasad doboru osprzętu dla falowników szafowych: dławiki, filtry, rezystory
- Praktyczne ćwiczenia z parametryzacji falowników na modelach: zastosowanie komputera, klawiatury, kluczowe parametry, tryb ręczny uruchamiania napędu, przechowywanie danych, diagnostyka,  wyważanie napędu, praca w trybach regulacji prędkości, pozycjonowania
- Podstawowe ćwiczenia i teoria w zakresie programowania: obsługi modułu aplikacyjnego "Rozszerzone pozycjonowanie po sieci"
- Komunikacja pomiędzy falownikami z użyciem sieci SBUS
- Opis podstawowych zmiennych typu H
- Podstawy środowiska IPOS Compiler
- Podstawy pracy w trybie synchronizacji kątowej

W trakcie kursu uczestnicy:

- Zapoznają się z budową falownika MOVIDRIVE® B
- Nabędą praktyczne umiejętności w zakresie obsługi, falownika, diagnostyki błędów, tworzenia kopii zapasowych, wykorzystania panelu DBG60B
- Nauczą się stosować i dobierać właściwy osprzęt dla falowników szafowych
- Przećwiczą proces parametryzacji falownika na modelach
- Zdobędą praktyczne i teoretyczne umiejętności w zakresie podstaw programowania falownika MOVIDRIVE® B
- Poznają możliwości programowe falownika
- Zapoznają się z środowiskiem Compiler
- Poznają zalety i sposób uruchomienia wału elektrycznego
- Poznają możliwości wewnętrznej komunikacji

Adresaci szkolenia:

- Utrzymanie ruchu
- Automatycy przeprowadzający uruchomienia instalacji

Wymagania wstępne dla uczestników:

Podstawowa wiedza z zakresu elektrotechniki i techniki napędowej. Podstawowa znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.

Warunki uczestnictwa:

- Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążąca umową zawartą pomiędzy Organizatorem szkolenia a Zgłaszającym.
- W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia przed datą rozpoczęcia szkolenia zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia kosztów udziału w pełnej wysokości. Możliwe jest zgłoszenie innego uczestnika w zastępstwie.

W przypadku, gdy liczba uczestników kursu nie osiągnie wymaganego minimum, firma SEW–EURODRIVE zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia lub zmiany terminu szkolenia

Rezerwacja:

Rezerwacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego wysłanego drogą elektroniczną na adres szkolenia@sew-eurodrive.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Techniczno- Szkoleniowym SEW-Eurodrive.

Dział Techniczno-Szkoleniowy

tel. +32 32 32 615

tel. +48 608 811 700

szkolenia@sew-eurodrive.pl

Centrum Techniczno-Szkoleniowe SEW-EURODRIVE

DTC Drive Technology Center

ul. Strzelecka 66, 43-109 Tychy

tel. +48 32 32 32 610

www.sew-szkolenia.pl