proALPHA Polska proALPHA Polska Sp. z o.o.

proAlpha

proALPHA Polska Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 1
 65-021  Zielona Góra
Polska
Phone:  +48 68 50 66 500
Fax:  +48 68 325 50 97
Email: info@proalpha.pl
https://www.proalpha.com/pl/

proALPHA należy do wiodących producentów oprogramowania ERP dla sektora produkcji.

Grupa proALPHA to firma funkcjonująca na rynku od 30 lat, obsługująca ponad 8 tysięcy klientów na całym świecie. System proALPHA ERP jest przeznaczony dla średnich przedsiębiorstw produkcyjnych i dostępny jest w 15 wersjach językowych. W swojej ofercie poza systemem ERP, proALPHA posiada narzędzia do:

 • analityki i raportowania,
 • planowania korporacyjnego,
 • zarządzania zaopatrzeniem,
 • zarządzania produkcją,
 • zarządzania jakością,
 • zarządzania dostępem
 • zarządzania energią,
 • rejestracji czasu pracy.

Grupa proALPHA oferuje portfolio rozwiązań dedykowanych przedsiębiorstwom produkcyjnym, które zapewniając bezpośrednią integrację bez konieczności stosowania dodatkowych interfejsów. Rozwiązania te spełniają wymagania wykraczające dalece poza system ERP. Oznacza to, że klienci grupy otrzymują większe bezpieczeństwo inwestycji, lepszą wydajności i więcej przestrzeni na własne innowacje.

https://erp-dla-produkcji.pl/

Offer

Grupa proALPHA zapewnia kompleksowe rozwiązanie dla średniej wielkości film produkcyjnych. W swojej ofercie posiada wiele systemów, zaspokajających wszelkie potrzeby klienta.

 • System ERP – kompleksowy system dostosowany w szczególności do potrzeb średnich firm produkcyjnych,
 • Advanced Analytics – analizuje duże ilości danych, tworząc zintegrowane i innowacyjne rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta,
 • Planowanie korporacyjne – oprogramowanie do controllingu Grupy proALPHA zapewnia przejrzystość, niezawodność i większe możliwości planowania,
 • Zarządzanie zaopatrzeniem – skuteczne zakupy z eProcurement i SRM w chmurze – rozwiązanie usprawnia procesy zaopatrzenia, zarówno te operacyjne jak i strategiczne,
 • Zarządzanie produkcją – system MES usprawnia proces produkcyjny, zwiększając wydajność od etapów początkowych, aż do końcowych,
 • Zarządzanie jakością – CASQ-it to oprogramowanie do wspomagania jakości. Rozwiązanie pozwala na optymalizację procesów i zapobieganie usterkom we wszystkich obszarach działalności firmy,
 • Zarządzanie dostępem – produkt zwiększa bezpieczeństwo w firmie poprzez kontrolę dostępu i możliwość sprawdzenia prób nieautoryzowanego dostępu,
 • Zarządzanie energią – kompleksowe rozwiązanie służy do pomiaru i analizy zużycia energii średnich przedsiębiorstw. System rejestruje zużycie wszystkich mediów z dokładnością, co do sekundy, spełniając standardy ISO50001, 
 • Rejestracja czasu pracy – oprogramowanie do ewidencji czasu pracy zmniejsza nakład pracy administracyjnej, zmniejsza ilość papierowych dokumentów, a także pomaga uniknąć błędów rozliczeniowych.