VEGA VEGA Polska sp. z o.o.

logo VEGA

VEGA Polska sp. z o.o.
Jaworska 13
53-612 Wrocław
Polska
NIP: 894-31-60-980
http://www.vega.com

Producent urządzeń do pomiaru poziomu i ciśnienia w instalacjach przemysłowych.

VEGA oferuje m.in. ciągłe pomiary radarowe, ultradźwiękowe, pojemnościowe, hydrostatyczne, sygnalizatory wibracyjne, pojemnościowe i przewodnościowe, mierniki izotopowe oraz czujniki ciśnienia. Procesy produkcyjne stają się coraz bardziej skomplikowane. Ważne jest więc, by technologia pomiarowa, wykorzystywana do sterowania nimi i monitorowania ich także była łatwa do zrozumienia i intuicyjna. VEGA postawiła sobie za cel opracowanie innowacyjnej technologii pomiarowej, która jest łatwa do zainstalowania i obsługi, a jednocześnie zapewnia maksimum bezpieczeństwa i niezawodności. Technologie pomiarowe VEGA znajdują zastosowanie w zakładach chemicznych i farmaceutycznych, w energetyce, przemyśle spożywczym, gospodarce wodno-ściekowej, cementowniach, spalarniach odpadów, górnictwie i hutnictwie, na platformach wiertniczych, w przemyśle morskim oraz transporcie.

VEGA jest globalną grupą, aktywną w ponad 80 krajach, na wszystkich kontynentach. VEGA Polska sp. z o.o. to oficjalne przedstawicielstwo z siedzibą we Wrocławiu i oddziałami handlowymi o zasięgu ogólnopolskim.