Numer 9/2017

Automatyka w pojazdach szynowych

Kup numer:

  • Wersja papierowa

    15,00 zł

  • Wersja PDF

    15,00 zł

Z branży8

Produkty16

Rozmowa

Od tradycji do inteligentnych cyfrowych rozwiązań24

O zmianach i rozwoju polskiego oddziału ABB, centrach zatrudniających setki naukowców i programistów, współpracy z liderami technologii informatycznych oraz narzędziach współpracy z klientami rozmawiamy z Pawłem Łojszczykiem, prezesem zarządu polskiej spółki ABB oraz dyrektorem krajowym ABB.

Wartość tkwi w ściśle branżowych targach. 30. wydanie Energetab28

O początkach i historii targów Energetab, które w tym roku doczekały się 30. edycji, współczesnej roli wydarzenia, a także sektorze energetycznym w obliczu ery Przemysłu 4.0 rozmawiamy z Ryszardem Migdalskim, dyrektorem ds. targów i szkoleń oraz prokurentem ZIAD Bielsko-Biała, organizatora Energetab.  

Temat numeru

Automatyka w pojazdach szynowych34

Nowoczesne pojazdy szynowe oraz infrastruktura im towarzysząca nie obejdą się bez zaawansowanych urządzeń i systemów automatyki. Chodzi tutaj zarówno o pojedyncze urządzenia takie jak np. czujniki, jak i złożone systemy zdalnego sterowania wraz z oprogramowaniem i urządzeniami wykonawczymi.

Kompletny przejazd kolejowy w wykonaniu firmy Pilz44

Zmiany w sieci drogowej w gminie Goes w Holandii pociągnęły za sobą konieczność wybudowania nowego przejazdu kolejowego na trasie turystycznego pociągu parowego z Goes do Borsele. Rozwiązanie mające na celu zmaksymalizowanie bezpieczeństwa przy jednoczesnej minimalizacji kosztów powierzono firmie Pilz. Był to początek doskonałej współpracy, w efekcie której powstał certyfikowany projekt, zgodny z wymaganiami normy IEC 61508 i zapewniający poziom bezpieczeństwa do SIL 3. Zainstalowanie przez firmę Pilz kompletnego wyposażenia przejazdu kolejowego w holenderskim mieście Goes dało zielone światło dla otwarcia sezonu turystycznego.

Przyciski otwarcia drzwi i oświetlenie LED w pojazdach kolejowych46

Nowe i modernizowane pojazdy kolejowe są wyposażone w elementy spełniające szereg restrykcyjnych norm, które dotyczą tylko i wyłącznie aplikacji kolejowych. Dzięki temu podróżowanie staje się nie tylko bardziej komfortowe, ale również bezpieczniejsze. 

Tachografy serii TC-XXXP48

Tachografy elektroniczne typu TC–XXXP Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP mierzą i rejestrują prędkość pojazdu szynowego, czas bieżący oraz przebytą drogę. Dodatkowo mogą rejestrować sygnały dwustanowe i analogowe przychodzące z urządzeń i mechanizmów pojazdu, np. zamknięcie drzwi, załączenie hamowania itp. Mogą także generować sygnały na podstawie zaistniałych w pojeździe zdarzeń, np. przekroczenia określonych prędkości progowych lub przebytej drogi (załączenie lokalnych przekaźników lub przekaźników w modułach wyniesionych). Dzięki zastosowaniu dodatkowego modułu GPS możliwa jest rejestracja położenia geograficznego pojazdu oraz prędkości na podstawie systemu GPS, a także synchronizacja daty i czasu tachografu z sygnałem GPS.

Kable do pojazdów szynowych51

Technokabel produkuje najwyższej jakości kable i przewody niskiego napięcia do wszelkich zastosowań. Domeną firmy są konstrukcje „szyte na miarę”, odpowiednie dla wysoko specjalizowanych rozwiązań technicznych. Automatyka w pojazdach szynowych to dziedzina, w której kablom i przewodom stawiane są duże wymagania.

Razem w podróży52

Rozwiązania Parker dla kolejnictwa Wieloletnie zaangażowanie firmy Parker w rozwój technologii napędów i sterowań dla kolejnictwa stawia firmę w pozycji idealnego partnera w rozwiązywaniu problemów i odpowiadaniu na wyzwania przyszłości.

Wagonie, otwórz się!55

Automatyka to dziś nieodłączny element nowoczesnych pociągów czy tramwajów. Osoby korzystające z transportu publicznego przyzwyczaiły się już do automatycznie otwieranych i zamykanych drzwi wejściowych oraz tych między przedziałami. Co jednak odpowiada za płynny ruch wyzwolony po wciśnięciu przycisku?

300 godzin testu w mgle solnej dzięki powłoce tytanowej57

Od ponad 70 lat obudowy aluminiowe są stosowane w przemyśle elektrotechnicznym. Dzięki tytanowej powłoce metal ten zyskał nowe zastosowanie w najbardziej ekstremalnych warunkach.

Przegląd sprzętu i aparatury

Urządzenia pomiarowe dla energetyki58

Pomiary elektryczne, oprócz pomiarów wielkości mechanicznych i temperatury, są jednymi z najczęściej wykonywanych pomiarów wielkości fizycznych w przemyśle. Na ich podstawie można nie tylko poznać stan techniczny badanych urządzeń, ale również określić zużycie energii i prawidłowość prowadzonych procesów technologicznych. Co więcej, monitoring wielkości elektrycznych sprzyja oszczędnościom, które związane są z bezpośrednim zużyciem energii elektrycznej, a więc jednego z głównych składników kosztów produkcji.

Prawo i Normy

Ochrona topografii układów scalonych66

Na topografię układów scalonych Urząd Patentowy może udzielić chroniącego strukturę produktu półprzewodnikowego prawa z rejestracji. Nie udziela się jednak prawa z rejestracji na topografię jednoznacznie wynikającą z funkcji układu scalonego, w którym się ją stosuje.

Rynek

RPC – nowa linia przekaźników czasowych 68

Relpol od kilkudziesięciu lat oferuje swoim klientom przekaźniki czasowe, które ze względu na swoją prostotę cieszą się dużym powodzeniem. W nowej linii przekaźników czasowych stosowane są podzespoły elektroniczne najwyższej jakości, które decydują o niezawodności i dokładności działania oferowanych produktów, dzięki czemu mogą skutecznie konkurować z prostymi sterownikami i przekaźnikami programowalnymi.

Wzrost obrotów i ambitne plany spółki igus na polskim rynku70

Polski oddział firmy igus, lidera w branży tworzyw sztucznych do zastosowań ruchomych, planuje osiągnąć dwukrotny wzrost obrotów w Polsce jeszcze w tym roku i trzykrotny do 2020 r. Tak dynamiczny rozwój jest efektem wzrostu liczby zamówień z rynku polskiego i światowego.

Przetwornice częstotliwości dużej mocy. Danfoss seria VACON 10072

Seria kompaktowych przetwornic częstotliwości VACON 100 firmy Danfoss została rozszerzona o przetwornice dużej mocy instalowane w szafach.

Mamy bzika na punkcie efektywności energetycznej75

Obiekty przemysłowe zużywają 33 proc. globalnej energii. Firma Skamer-ACM od 30 lat wykonuje systemy pomiarów i automatyki w zakładach przemysłowych. Nierzadko są to rozwiązania szyte na miarę.

Megatrend: Przemysł 4.076

Określenie Przemysł 4.0 oznacza przenikanie produkcji i technologii informatycznych w nowoczesnych fabrykach, umożliwiające powstawanie nowych form wytwarzania dóbr. Świat wirtualny nieustannie ewoluuje, systemy są coraz szybsze, bezpieczniejsze, bardziej skuteczne i niezależne. Rozwój postępuje coraz szybciej, także w świecie produkcji i wytwarzania. Rosnąca liczba niestandardowych rozwiązań przekłada się na nowe wyzwania w procesach produkcyjnych. Metody produkcji w przyszłości będą wszechstronne, wydajne i zintegrowane, a procesy – szybko i łatwo adaptowalne do nowych produktów. W tym celu maszyny, komponenty fabryki i usługi zostaną połączone, by komunikować się i reagować w autonomicznym systemie Smart Factory w Przemyśle 4.0.

Bez kabli, bez baterii. Modułowe, bezprzewodowe kasety sterownicze steute78

W aplikacjach przemysłowych często pojawia się problem związany z prowadzeniem tras kablowych między kasetami sterowniczymi i maszynami czy ciągami technologicznymi. Szczególnie kłopotliwe jest to w przypadku modernizacji lub rozbudowy obiektów, kiedy konieczne staje się zamontowanie nowej kasety sterowniczej, często z dala od szafy rozdzielczej. W takich sytuacjach sprawdzą się urządzenia bezprzewodowe proponowane przez firmę steute, których głównymi zaletami są szybki montaż, bardzo łatwa konfiguracja i bezobsługowość. 

Współpraca człowieka z robotem. Prosta integracja – prosta obsługa80

Rozwiązana Grupy Zimmer nie tylko usprawniają pracę ludzi i robotów, ale też sprawiają, że znacznie uproszczona jest współpraca robota i podzespołów obsługujących. Wśród takich rozwiązań jest m.in. seria chwytaków MRK do współpracy człowieka z robotem, seria chwytaków GEH6000IL i podzespoły panelu operatorskiego HMI Industrie 4.0.

Niezawodny pomiar 85

Firma Guenther, do której należą cztery zakłady produkcyjne – także w Polsce – jest jednym z największych producentów czujników na świecie. W jej ofercie można znaleźć wiele sprawdzonych rozwiązań stosowanych w elektrowniach i elektrociepłowniach.

System Axioline F I/O dla sektora energetycznego zgodny z wymaganiami normy IEC 61850 86

Ukierunkowanie na zieloną energię oraz globalne wymogi w zakresie ochrony środowiska i zasobów naturalnych stanowią główne wyzwania zarówno dla społeczeństwa, jak i przemysłu energetycznego. Stworzenie standardu IEC 61850 oznacza powstanie międzynarodowej normy, umożliwiającej jednolite projektowanie sieci i systemów komunikacyjnych, w tym także systemu Axioline F I/O produkowanego przez Phoenix Contact.

Odpowiedni system manipulacyjny w kilka minut88

Oprogramowanie Festo Handling Guide Online umożliwia inżynierom zaprojektowanie gotowego do zainstalowania systemu manipulacji z Festo w rekordowo krótkim czasie, bez względu na to, czy jest to system jednoosiowy, portal liniowy dwuwymiarowy, układ portalowy płaski czy portal trójwymiarowy. Oprogramowanie do konfiguracji i zamawiania zawiera obecnie pliki stosowane w konfiguracji napędów i tym samym przekłada się na oszczędność czasu. 

Klimatyzacja w przemyśle spożywczym. Wymienniki ciepła powietrze/woda Rittal Hygienic Design90

Klimatyzacja szaf sterowniczych z chłodzeniem wodnym jest bardzo efektywna – szczególnie wówczas, gdy w zakładzie produkcyjnym istnieje już centralne zasilanie w wodę lodową. Nowe wymienniki ciepła powietrze/woda Rittal Hygienic Design idealnie nadają się dla przemysłu spożywczego, w którym wymagania dotyczące higieny są bardzo wysokie.

Szerokie spektrum możliwości92

Firma SEW-Eurodrive jest kojarzona przede wszystkim z silnikami elektrycznymi. Skojarzenie to jest jak najbardziej prawidłowe, ponieważ z nimi związane były początki przedsiębiorstwa. Obecnie nazwa SEW-Eurodrive oznacza znacznie więcej – kompleksowe rozwiązania napędowe. To optymalne połączenie niezwykłego systemu modułowego produktów z ich niezawodnością i innowacyjnością rozwiązań.

Projektowanie urządzeń zgodnie z wymogami bezpieczeństwa 94

Bezpieczeństwo w przemyśle i automatyce przemysłowej ma coraz większe znaczenie. Rosnące wymagania wynikają z narzucanych przepisów prawnych oraz z oczekiwań użytkowników maszyn i urządzeń. W związku z wdrażaniem rozporządzeń i dyrektyw dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników, w tym m.in. dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, konstruktorzy są zobligowani do przeprowadzenia oceny nowo projektowanych urządzeń pod kątem bezpieczeństwa.

Efektywność energetyczna przemysłu i przedsiębiorstw96

Ze względu na coraz wyższe koszty energii, ryzyko blackoutu czy chęć redukcji emisji CO2 wiele przedsiębiorstw staje przed wyzwaniem zmniejszenia i optymalizacji zużycia energii. Nie jest to proste zadanie i nie ma uniwersalnej receptury, jak je zrealizować, jednak ten artykuł przybliża nieco tę tematykę i opisuje przykłady optymalizacji kosztów energii oraz powody, dla których warto to robić.

Rozwiązania firmy Moxa dla energetyki odnawialnej 98

Rosnące koszty paliw oraz globalne ocieplenie doprowadziły w ostatnich latach do wzrostu zapotrzebowania na energię odnawialną. Najbardziej powszechnymi formami energetyki odnawialnej są obecnie farmy wiatrowe oraz solarne.

Proste i ekonomiczne rozwiązania w zakresie Internetu Rzeczy99

Firma RS Components (RS) oferuje całą gamę rozwiązań i produktów umożliwiających producentom szybkie i ekonomiczne wdrożenie koncepcji Smart Factory (Inteligentny zakład przemysłowy) i wykorzystanie możliwości Przemysłowego Internetu Rzeczy (Industrial Internet of Things – IIoT).

Aplikacje

Efektywne rozwiązania ABB we włoskiej fabryce Bonomi100

Rubinetterie Bresciane Bonomi to inteligentna włoska fabryka produkująca m.in. zawory kulowe. Dzięki współpracy z ABB jest zakładem ekologicznym i energooszczędnym.

Wydarzenia

Technologiczny wizjoner pionier, prezes i strateg sukcesu. 50 lat pracy Dietmara Hartinga102

Początki nie były łatwe. Wilhelm Harting zaplanował dla swojego syna pobyt i ukończenie studiów w USA. Założeniem było, aby młody absolwent szkoły handlowej zyskał doświadczenie na początku kariery zawodowej. Wszystko zmieniło się w momencie niespodziewanej śmierci założyciela firmy w 1962 r. Dietmar Harting dołączył do firmy 1 lipca 1967 r. – zaraz po ukończeniu studiów. Aktualnie, mając 77 lat, może z podniesionym czołem spojrzeć wstecz na 50 lat pracy w firmie jako jedna z najważniejszych osób, nie tylko w jej historii, ale również w historii regionu.

Okrągły jubileusz Pilz Polska. Polski oddział ma już 10 lat107

Początki nie były łatwe. Wilhelm Harting zaplanował dla swojego syna pobyt i ukończenie studiów w USA. Założeniem było, aby młody absolwent szkoły handlowej zyskał doświadczenie na początku kariery zawodowej. Wszystko zmieniło się w momencie niespodziewanej śmierci założyciela firmy w 1962 r. Dietmar Harting dołączył do firmy 1 lipca 1967 r. – zaraz po ukończeniu studiów. Aktualnie, mając 77 lat, może z podniesionym czołem spojrzeć wstecz na 50 lat pracy w firmie jako jedna z najważniejszych osób, nie tylko w jej historii, ale również w historii regionu.

Biblioteka108

Współpraca110

Ludzie

Paweł Łoś, dyrektor zarządzający/prokurent B&R Automatyka Przemysłowa Sp. z o.o.114