Numer 1-2/2018

Bezpieczeństwo w przemyśle

Kup numer:

  • Wersja papierowa

    15,00 zł

  • Wersja PDF

    15,00 zł

Z branży10

Produkty18

Rozmowa

Inwestycja w bezpieczeństwo to wymierne korzyści. Rozmowa z Łukaszem Wiatrzykiem, dyrektorem ds. bezpieczeństwa Schmersal-Polska 26

O tym, jak poprawić bezpieczeństwo maszyn i produkcji, skutkach bagatelizowania tej kwestii i powodach, dla których warto inwestować w bezpieczeństwo rozmawiamy z Łukaszem Wiatrzykiem, dyrektorem ds. bezpieczeństwa maszyn w firmie Schmersal-Polska.

Temat numeru

Bezpieczeństwo w przemyśle32

Wymogi dotyczące bezpiecznego funkcjonowania maszyn, urządzeń czy linii produkcyjnych ciągle się zaostrzają. Jest to wynik nie tylko samego wzrostu świadomości bezpieczeństwa wśród przedsiębiorców i zatrudnionych w fabrykach osób, ale również sukcesywnego modyfikowania przepisów i ekonomicznego podejścia do kwestii awarii. Wzrost bezpieczeństwa wynika też ze stosowania coraz lepszych technologii i systemów zabezpieczeń.

Bezpieczeństwo informacji w nowoczesnych zakładach produkcyjnych44

Automatyzacja odważnie wkracza w produkcyjną codzienność. Staje się nieodzowną normą, oczekiwaną przez wszystkich i sugerowaną przez specjalistów. Nie jest już obecna jedynie w najnowocześniejszych zakładach, np. w branży automotive, lecz także w przemyśle spożywczym, elektronicznym, wydobywczym i wielu, wielu innych. Dzięki stałemu monitoringowi wydarzeń produkcyjnych i procesów możliwe jest przewidywanie i zapobieganie usterkom, wdrażanie strategii predictive maintenance w utrzymaniu ruchu, optymalizowanie zużycia zasobów, efektywne sterowanie czynnościami pozostającymi w korelacji czy zwiększenie bezpieczeństwa pracowników.

Bezpieczne monitorowanie prędkości napędów47

Kübler jest jednym ze światowych liderów w branży czujników do pomiarów prędkości i pozycjonowania. Zapewnienie bezpieczeństwa od lat było i nadal jest jednym z głównych celów firmy. Dzięki wprowadzeniu na rynek pierwszego enkodera z dopuszczeniem SIL Kübler postrzegany jest także jako pionier w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego.

System monitorowania gazu – Dräger REGARD 700048

Dräger REGARD 7000 to modułowy system o dużych możliwościach rozbudowy, przeznaczony do monitorowania i analizowania różnego rodzaju gazów i par. Dodatkową zaletą jest kompatybilność z poprzednimi wersjami REGARD.

Moduły bezpieczeństwa inteligentne i programowalne 52

Systemy bezpieczeństwa to zagadnienie nieobce zarówno projektantom maszyn, jak i ich użytkownikom, które często skutecznie spędza im sen z powiek. Temat jest bardzo złożony, a właściwy dobór sprzętu decyduje nie tylko o pozytywnej realizacji, ale również o bezproblemowej obsłudze w trakcie eksploatacji.

Przegląd sprzętu i aparatury

Urządzenia sygnalizacyjne maszyn przemysłowych56

Zmieniające się trendy w szeroko rozumianej automatyce zmuszają producentów sygnalizatorów do ciągłego doskonalenia oferowanych rozwiązań tak, aby spełniły one wymagania przemysłowe. Producenci tworzą więc nowe konstrukcje sygnalizatorów, zarówno pod względem kształtów obudów jak i funkcjonalności, stabilności pracy oraz sterowania.

Sieciowe rozruszniki silnika w systemach sterowania przenośnikami firmy Dürr Poland62

Hybrydowe rozruszniki silnika Contactron firmy Phoenix Contact, stosowane w rozwiązaniach firmy Dürr Poland, nie tylko gwarantują niezawodne przełączanie silników, ale umożliwiają również ich monitorowanie. Te kompaktowe i wielofunkcyjne urządzenia stanowią istotny krok w realizacji założeń czwartej rewolucji przemysłowej. 

Produkty W2 poprawiają bezpieczeństwo w obszarze automatyki przemysłowej64

Praktycznie każdy proces technologiczny, który zachodzi w przemyśle wymaga nadzoru ze strony człowieka. Informację o stanie procesu mogą przekazywać urządzenia sygnalizacyjne, do których zalicza się sygnalizatory akustyczne, optyczne, akustyczno-optyczne, głosowe czy szczególnie popularne w przemyśle wieże i kolumny sygnalizacyjne.

Elementy bezpieczeństwa dla aplikacji wykorzystujących roboty66

Kluczową rolę w technicznej realizacji aplikacji z zastosowaniem robotów odgrywają czujniki bezpieczeństwa. Aby spełnić wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa, konieczne jest zastosowanie nie tylko właściwego ich zestawu, ale również innych elementów, jak kurtyny, skanery, kamery itp. 

Prawo i Normy

Wystawy a zgłoszenia do Urzędu Patentowego68

Liczba zgłoszeń patentowych, jak również zgłoszeń wzorów użytkowych i przemysłowych, a także przyznanych praw wyłącznych na te przedmioty ochrony w Polsce rośnie. Sprzyjają temu korzystne zmiany w postępowaniu w sprawie zgłoszeń wzorów użytkowych i przemysłowych, wprowadzone w 2016 r. i umożliwiające korzystanie z pierwszeństwa z wystawienia na wystawach krajowych.

Rynek

Pomiar masy w obszarach zagrożonych wybuchem70

W wielu gałęziach przemysłu zachodzi konieczność eliminacji zagrożeń mogących mieć wpływ na zdrowie i życie ludzkie, mienie oraz środowisko naturalne. Jednym z wielu czynników powodujących te zagrożenia jest tak zwana atmosfera wybuchowa, mogąca być przyczyną wystąpienia eksplozji lub pożaru. 

Nowoczesna komunikacja. Anybus Wireless Bridge II 74

Technologie bezprzewodowe, takie jak Bluetooth i WLAN, są coraz częściej stosowane również w aplikacjach przemysłowych. Korzyści są oczywiste: niższe koszty i mniej kłopotów z okablowaniem, a także łatwiejsza instalacja, szczególnie w trudno dostępnych miejscach.

USB typu C. Kabel sygnałowy przyszłości 76

Złącze USB typu C może sprawić, że wszystkie inne kable i złącza staną się zbędne, ponieważ umożliwia zasilanie i szybkie przesyłanie danych. Należy jednak zwrócić uwagę na kilka kwestii.

Robot frezujący. Siła, dynamika i wielkie możliwości 78

Współczesne roboty przemysłowe to produkty będące efektem wdrażania niezwykle zaawansowanych osiągnięć nauki i techniki. Coraz większe możliwości techniczne, a także elastyczność i uniwersalność manipulatorów sprawiają, że wciąż pojawiają się nowe kierunki zastosowań tych urządzeń. 

Smarter Buildings + e-Mobility = Smarter City80

Automatyka inteligentnych budynków oraz urządzenia wspierające e-mobilność to tylko dwa spośród wielu sektorów, w których ABB jest liderem. Firma tworzy przyszłość cyfryzacji przemysłu. Odgrywa kluczową rolę w rewolucji energetycznej i czwartej rewolucji przemysłowej, ze szczególnym uwzględnieniem Internetu Rzeczy, przyczyniając się do kreowania ekologicznego i ekonomicznego ekosystemu.

Aplikacje

Stanowisko do montażu i kontroli kokpitów samochodowych Volvo82

W 2017 r. Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie podpisał umowę na projekt, wykonanie i wdrożenie stanowiska montażu z wizyjną kontrolą kompletności 22 modeli desek rozdzielczych (kokpitów) samochodów marki Volvo. Na stanowisku prowadzona jest wizyjna ocena zrealizowanych etapów kompletności montażu, zgodnie z wytycznymi zamawiającego – klienta z sektora automotive.

Wydarzenia

ASTOR wkracza w czwartą dekadę84

Początek działalności krakowskiej firmy ASTOR to rok 1987. Firma działa na rynku od 30 lat, realizując zadania w obszarze automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji firm produkcyjnych. Z tej okazji 8 grudnia 2017 r. w gmachu Opery Krakowskiej odbyła się uroczysta gala, która rozpoczęła całoroczne świętowanie jubileuszu firmy. 

Biblioteka87

Przemysł 4.089

Współpraca116

Ludzie

Krystian Korgiel, prezes zarządu Guenther Polska Sp. z o.o.118