Podłączanie prowadnika bez narzędzi w ciągu kilku sekund -- readychain speed