Technologia i innowacja - Centrum Badawcze ABB w Krakowie

W 1996 roku Zarząd Koncernu ABB zadecydował o utworzeniu w styczniu 1997 Korporacyjnego Centrum Badawczego ABB w Polsce - pierwszej tego typu placówki ABB w Europie Centralnej i Wschodniej.
Stało się ono najmłodszym członkiem Organizacji Badawczej ABB, posiadającej obecnie Centra w Europie, w USA i w Azji. Na siedzibę Centrum Badawczego został wybrany Kraków, miasto historycznie studenckie, skupiający dużą liczbę studentów pobierających tam nauki.
W Centrum Badawczym ABB w Krakowie pracuje wielu doświadczonych naukowców, absolwentów czołowych polskich i zagranicznych uniwersytetów i szkół wyższych, reprezentujących wysoki poziom wiedzy specjalistycznej. Znajdują tu oni doskonałe warunki do rozwoju zawodowego oraz szeroki dostęp do pojawiających się technologii. Środowisko międzynarodowe umożliwia dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z kolegami z innych Centrów na świecie.
Obszary badań:
Sieci i systemy elektroenergetyczne,
Rozwój produktów średnich i wysokich napięć
Energoelektronika
Wykorzystanie nowoczesnych technologii materiałowych
Multifizyczne symulacje numeryczne
Diagnostyka i monitoring
Automatyka elektroenergetyczna w systemach przesyłowych i rozdzielczych Zaawansowane technologie wytwarzania