Zoptymalizowane procesy produkcyjne dzięki APS

Eksperci Grupy proALPHA zaobserwowali, że istotnym czynnikiem wzrostu przedsiębiorstw produkcyjnych jest możliwość dokonywania dynamicznego i wielokrotnego symulowania optymalizacji zleceń produkcyjnych. To umożliwia Advanced Planning and Scheduling (APS).

APS to podstawowy moduł systemu proALPHA ERP łączący elastyczność z harmonogramowaniem produkcji. Umożliwia planowanie przy pełnej optymalizacji w ujęciu wielozasobowym. Dzięki takiej funkcjonalności fabryka może wyjść z planowania produkcji w Excelu do stabilnego środowiska harmonogramowania.

Materiał Video przedstawia zestaw korzyści płynących z uruchomienia modułu do zaawansowanego planowania produkcji w systemie proALPHA ERP.

APS PRZEJMUJE I PORZĄDKUJE TAKIE OBSZARY JAK: ✔ planowanie produkcji, ✔ harmonogramowanie produkcji, ✔ rozliczanie produkcji, ✔ organizacja procesu produkcyjnego, ✔ planowanie zasobów przedsiębiorstwa.

Funkcjonalność APS połączona z elastycznością organizacji, dynamiką działania kierownictwa w podejmowaniu świadomych decyzji i improwizacją może przyczynić się do znaczącego wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa. APS rozwiązuje problem braku dokładnych i przejrzystych informacji o poszczególnych etapach procesu wytwórczego, dlatego powinien stać się integralną częścią każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego.