Zoptymalizowane procesy produkcyjne dzięki APS

Eksperci Grupy proALPHA zaobserwowali, że istotnym czynnikiem wzrostu przedsiębiorstw produkcyjnych jest możliwość dokonywania dynamicznego i wielokrotnego symulowania optymalizacji zleceń produkcyjnych. To umożliwia Advanced Planning and Scheduling (APS).

APS to podstawowy moduł systemu proALPHA ERP łączący elastyczność z harmonogramowaniem produkcji. Umożliwia planowanie przy pełnej optymalizacji w ujęciu wielozasobowym. Dzięki takiej funkcjonalności fabryka może wyjść z planowania produkcji w Excelu do stabilnego środowiska harmonogramowania. Materiał Video przedstawia zestaw korzyści płynących z uruchomienia modułu do zaawansowanego planowania produkcji w systemie proALPHA ERP.