System Zarządzania Magazynem - WMS

Producent: ANT Solutions

Dystrybutor:

System WMS (Warehouse Management System) to specjalistyczne oprogramowanie służące do sprawnego zarządzania magazynem oraz zasobami. System informatyczny umożliwia gromadzenie danych, sprawdzanie poprawności przebiegu procesów, nadzorowanie ich wydajności, błyskawiczne wykrywanie nieprawidłowości, a także śledzenie produktów oraz identyfikację zdarzeń w czasie rzeczywistym.

System ANT WMS to przede wszystkim:

  • tworzenie struktury systemu magazynowego
  • proces przyjmowania towarów
  • zarządzanie buforami
  • przemieszczenia magazynowe
  • przesunięcia wewnętrzne i zewnętrzne
  • wsparcia dla mobilności, druku etykiet, zarządzania pojemnikami

Dowiedz się więcej na temat systemu ANT WMS na dedykowanej stronie.

Linki: