System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu - CMMS

Producent: ANT Solutions

Dystrybutor:

CMMS to komputerowy system do zarządzania utrzymaniem ruchu. Oprogramowanie pozwala kontrolować stan zarówno całego parku maszynowego, jak i poszczególnych jednostek. System CMMS wspiera nadzorowanie utrzymania ruchu w zakładzie i planowanie prac konserwacyjnych, a także umożliwia prowadzenie działań prewencyjnie oraz ad-hoc. Gromadzenie danych i obserwacja zdarzeń na temat pracy maszyn w czasie rzeczywistym pozwalają precyzyjnie określić termin kolejnych kontroli oraz prac serwisowych.

System ANT CMMS to przede wszystkim:

  • automatyczne planowanie zdarzeń cyklicznych na podstawie roboczogodzin, cykli roboczych i czasu
  • łatwe zarządzanie zamówieniami i zapytaniami
  • harmonogram dnia i powiadomienia
  • automatyczna lista rzeczy do zrobienia i przypomnienia o nadchodzących i zaległych czynnościach konserwacyjnych
  • ANDON
  • dostęp do aktualnego zużycia narzędzi, ich statusu i lokalizacji
  • planowanie i zarządzanie pracownikami
  • tworzenie raportów

Dowiedz się więcej na temat ANT CMMS na dedykowanej stronie.

Linki: