Wonderware MES 2014 – nowe funkcjonalności systemu zarządzania produkcją

Wraz z nową wersją oprogramowania Wonderware MES 2014, firma Wonderware dostarcza użytkownikom szereg nowych funkcjonalności, które będą wyznaczały nowe trendy na rynku oprogramowania dla produkcji.

Kompatybilność z Platformą Systemową Wonderware 2014

Pojawienie się nowej wersji Wonderware MES 2014 przynosi ze sobą oczekiwaną przez większość użytkowników kompatybilność wszystkich modułów Wonderware MES z Platformą Systemową Wonderware 2014. Pełna kompatybilność z oznacza zarówno możliwość współpracy z Platformą, jak i możliwość instalacji MES 2014 na tym samym fizycznym serwerze, na którym pracuje Platforma.

Wonderware MES Web Portal

Jedną z największych widocznych zmian wraz z pojawieniem się wersji 2014 jest nowy klient webowy dedykowany dla modułu Wonderware MES Performance. Aplikacja o nazwie Wonderware MES Web Portal to aplikacja webowa, która pozwala użytkownikom na konfigurację systemu oraz monitorowanie produkcji z wykorzystaniem przeglądarki internetowej. Aplikacja Wonderware MES Web Portal daje użytkownikom (w zależności od rodzaju posiadanych uprawnień) dostęp opcji konfiguracyjnych dla:

  • linii produkcyjnych,
  • zleceń produkcyjnych,
  • jednostek produkcyjnych,
  • stanów maszyn i przyczyn przestojów 

oraz dostarcza interfejs dla operatorów do realizacji czynności:

  • ręcznego rejestrowania przestojów,
  • wykonywania transakcji produkcyjnych,
  • zmian statusów poszczególnych zadań i zleceń produkcyjnych.

 

Aplikacja Wonderware MES Web Portal jest wyjściem naprzeciw aktualnym trendom związanym z rozwojem aplikacji webowych opartych o technologię HTML5. Zestaw dotychczasowych aplikacji klienckich takich jak MES Operator czy MES Client pozostaje ciągle dostępny dla użytkowników, a aplikacja MES Web Portal jest bardzo ciekawym uzupełnieniem dla obsługi funkcji moduł MES Performance.

W wersji 2014 znikają natomiast aplikacje: MES Manager oraz MES Report Designer.

 

Modelowanie i zarządzanie linią produkcyjną

Nową funkcją oprogramowania Wonderware MES dostępną z poziomu aplikacji MES Web Portal jest zarządzanie liniami. Zamodelowane w systemie maszyny (zgodnie z nomenklaturą systemów produkcyjnych „jednostki produkcyjne") można grupować w linie. Maszyny zgrupowane w linie mogą występować zarówno w konfiguracji sekwencyjnej, jak i równoległej.

Dzięki funkcji zarządzania linią w nowej wersji oprogramowania, możliwe jest tworzenie zleceń produkcyjnych dla całej linii. Poprzez wykorzystanie tej funkcji tworzone są zadania dla wszystkich jednostek produkcyjnych (maszyn) wchodzących w skład linii. 

 

Wąskie gardła produkcyjne

Modelowanie i zarządzanie liniami w MES Web Portal dostarcza jeszcze jedną ważną nowość. System pozwala na definiowanie jednostek produkcyjnych będących wąskimi gardłami produkcyjnymi. W zależności od rodzaju realizowanej produkcji, wąskie gardła produkcyjne mogą zmieniać swoją pozycję na linii. Zależności te mogą zostać zdefiniowane z wykorzystaniem aplikacji Wonderware MES Web Portal. Funkcjonalność ta pozwala na ułatwioną analizę przyczyn obniżających wydajność linii produkcyjnej. 

Dzięki aplikacji Wonderware MES Web Portal, użytkownicy oprogramowania Wonderware MES 2014 otrzymują dostęp do szeregu nowatorskich funkcji najpopularniejszego na świecie systemu zarządzania produkcją w czasie rzeczywistym. Z kolei przyjazny interfejs stworzony z myślą o operatorach z całą pewnością przyczyni się do jeszcze łatwiejszej i efektywniejszej pracy z systemem MES.

Dowiedz się więcej