Mold-ID

Formy są elementami podlegającymi zużyciu i w związku z tym muszą przechodzić regularne przeglądy i regeneracje. Kontrola narzędzi bardzo często zależy od doświadczenia poszczególnych pracowników, ręcznych notatek lub planowanych liczb z systemu ERP, które nie są dostępne dla wszystkich lub które nie są dokładnie monitorowane. W wielu przypadkach przeglądy przeprowadzane są tylko wówczas gdy produkowane elementy nie spełniają już wymaganych standardów jakości lub gdy dana forma nie jest już w stanie pracować.

System Mold-ID umożliwia śledzenie użycia form wtryskowych, zapewniając optymalny stopień ich wykorzystania. Aby zapewnić pełną identyfikowalność form każda z nich wyposażona jest w nośnik danych RFID. Wszystkie istotne dane, takie jak numer formy, ostatni przegląd lub czas eksploatacji są na niej zapisane i można je w dowolnym momencie odczytać. Każda forma wyposażana jest w nośnik danych RFID w momencie wprowadzania jej do obiegu.

Pod pojęciem Mold-ID kryje się niezależny system, który może zostać zaimplementowany do dowolnej maszyny niezależnie od jej producenta. System na bieżąco zlicza ilość cykli pracy formy zainstalowanej na maszynie. Informacje te na bieżąco są zapisywane za pośrednictwem głowicy RFID do nośnika zabudowanego na formie. W każdej chwili użytkownik ma dostęp do systemu z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej za pośrednictwem której możemy podejrzeć aktualny status formy zainstalowanej na danej maszynie oraz ustawić podstawowe parametry systemu. Wszystkie dane z systemu mogą być przesyłane do systemów nadrzędnych klasy MES lub  ERP za pośrednictwem protokołu ISON.

Zamontowany przy każdej maszynie sygnalizator SmartLight przekazuje w prosty i czytelny dla operatora sposób informacje na temat aktualnego statusu formy. Informacja jest wizualizowana za pomocą kolorów wskazując aktualne wykorzystanie formy w odniesieniu do planowanej ilości cykli do następnego przeglądu. Eliminuje to sytuacje w których przekraczane są dopuszczalne ilości cykli dla danych narzędzi co skutkuje obniżeniem jakości produkowanych wyrobów. 

Linki: