Uniwersalny procesor RFID BIS V

Uniwersalny procesor RFID BIS V - Komunikacja niezależna od zakresu częstotliwości. Oferta uniwersalnych procesorów RFID powiększyła się właśnie o nowy typ - BIS V 6107, który zapewnia ogromne możliwości integracji przy użyciu  standardu TCP/IP oraz USB.

Implementacja protokołu TCP/IP i USB w procesorze BIS V pozwoliła na jego zastosowanie w zupełnie nowych aplikacjach, w szczególności w przypadku rozwiązań wykorzystujących komputery klasy PC i oprogramowania na nich zainstalowanego. 

Przykładem takich rozwiązań są np. laboratoria  oraz urządzenia pomiarowe narzędzi maszyn sterowanych numerycznie. Możliwe jest także zintegrowanie danych dostarczanych przez nowy procesor BIS V bezpośrednio w zaawansowanych systemach klasy MES lub ERP, bez konieczności tłumaczenia danych z różnych protokołów komunikacyjnych. Istotną zaletą protokołu TCP/IP jest także jego niezależność od sieci przemysłowych. W praktyce przekłada się to zwiększenie elastyczności, jak również obniżenie kosztów całego przedsięwzięcia.

Nowa wersja procesora BIS V przejmuje wszystkie cechy poprzedników, począwszy od obsługi wszystkich częstotliwości używanych w RFID, poprzez możliwość podłączenia do 4 głowic równocześnie, na możliwości odczytu/zapisu nośników wysokiej prędkości skończywszy.

Linki: