Bezprzewodowa transmisja danych dotyczących bezpieczeństwa

Producent: B&R Automatyka Przemysłowa Sp. z o.o.

Dystrybutor:

Protokół magistrali bezpieczeństwa openSAFETY można teraz przesyłać za pomocą protokołu UDP, stosując zasadę „czarnego kanału”. Ułatwia to korzystanie z bezprzewodowych technologii transmisji do komunikacji w zakresie bezpieczeństwa. Protokół openSAFETY można elastycznie konfigurować, stąd jego szczególna przydatność do bezprzewodowej transmisji danych.

Jednym z zastosowań bezprzewodowej transmisji w zakresie danych dotyczących bezpieczeństwa jest komunikacja między stałymi stacjami bazowymi a ruchomymi komponentami systemu. Zasada ta jest stosowana na przykład w logistyce magazynowej i systemach transportu bagażu. Użytkownik może skonfigurować protokół openSAFETY z opóźnieniami do 2,5 sekundy. Zapobiega to niepożądanym reakcjom w zakresie bezpieczeństwa lub zatrzymaniu maszyny w przypadku niskiej przepustowości lub krótkich przerw w transmisji.

Bezpieczne jednostki samosterujące

Bezprzewodowa komunikacja w zakresie bezpieczeństwa umożliwia jednostkom samosterującym bezprzerwowe przełączanie stref bezpieczeństwa. Przejście z jednej strefy do drugiej następuje płynnie. Oznacza to, że urządzenia mogą być używane w sposób elastyczny, a ich bezpieczeństwo w sieci jest stale zapewnione. Liczniki błędów i inne funkcje diagnostyczne wbudowane w protokół openSAFETY pozwalają również zapewnić kompleksową diagnostykę. 

Linki: