Kontrola mocy zamówionej z systemem S-Monitoring

Dystrybutor: SABUR

System do monitoringu zużycia energii elektrycznej, Saia S-Monitoring, pomaga skutecznie zapobiegać przekroczeniom mocy umownej.

S-Monitoring to proste w zastosowaniu rozwiązanie do kontroli i analizy zużycia energii elektrycznej i innych mediów. Jedną z jego największych zalet stanowi łatwość i szybkość implementacji. System w podstawowej wersji składa się zaledwie z kilku komponentów, do których instalacji nie jest konieczna ani wiedza informatyczna, ani specjalistyczne narzędzia. Komponenty systemu stanową liczniki energii lub innych mediów połączone siecią komunikacyjną ze sterownikiem E-Controller, który ma wbudowaną, gotową do użycia aplikację do monitorowania zużycia mediów. Aplikacja automatycznie rozpoznaje każdy z podłączonych do systemu liczników i natychmiast rozpoczyna rejestrację zużycia. Żaden doświadczony elektryk nie będzie miał problemu z zainstalowaniem i uruchomieniem takiego zestawu.

Oprócz monitorowania i kontroli zużycia energii przez poszczególne maszyny, linii technologiczne czy najemców S-Monitoring może także chronić przed przekroczeniem mocy umownej. Jest to o tyle istotne, że przekroczenie zużycia zamówionej mocy pobieranej z zakładu energetycznego wiąże się z bardzo wysokimi karami.

Prostą funkcję „strażnika mocy” S-Monitoring może zapewniać na dwa sposoby:

  1. W momencie przekroczenia określonej wartości mocy chwilowej sterownik wysyła do zdefiniowanych odbiorców alarm (e-mailem) lub zostaje wysterowane wyjście cyfrowe sterownika (i np. włącza się brzęczyk lub zapala lampka ostrzegawcza).
  2. W chwili osiągnięcia wartości mocy określonej jako graniczna (przekroczenia progu alarmowego) sterownik automatycznie odłącza wybrany wcześniej obwód. Zazwyczaj są to takie odbiorniki, których działanie nie jest w danym czasie niezbędne i ich wyłączenie nie ma negatywnych konsekwencji dla przedsiębiorstwa.

S-Monitoring w prosty sposób, skutecznie i profesjonalnie zabezpiecza przedsiębiorstwo przed przekroczeniem mocy umownej, pozwalając uniknąć kar finansowych. Tym, co wyróżnia system spośród innych rozwiązań na rynku są niskie koszty wdrożenia i brak bariery w postaci skomplikowanej i czasochłonnej implementacji.

Linki: