Szybkozłącza hydrauliczne

Producent: Tubes International

Szybkozłącza hydrauliczne zapewniają szybkie, ręczne i niewymagające użycia narzędzi łączenia i rozłączania przewodów elastycznych. Połączenie następuje po włożeniu wtyku do gniazda i zostaje automatycznie zablokowane przez mechanizm sprężynowy. Wtyk najczęściej blokowany jest w gnieździe przez stalowe kulki. Wiele szybkozłączy można złączyć i rozłączyć używając tylko jednej ręki („one hand operation”).

W zależności od potrzeb i zastosowania szybkozłącza hydrauliczne mogą być jedno- lub dwustronnie odcinające, suchoodcinające lub ze swobodnym przelotem – bez zaworów. Stosowanie szybkozłączy w instalacjach przyspiesza i zdecydowanie ułatwia montaż i wymianę modułów układu hydraulicznego. Różne rodzaje szybkozłączy hydraulicznych mogą być wyposażone w eliminator ciśnienia, zabezpieczenie przed przypadkowym rozłączeniem lub rozerwaniem przewodu (mechanizm „push-pull”). 

Linki: