Zawory przemysłowe

Producent: Tubes International

Zawory przemysłowe służą, w zależności od rodzaju, do zamykania lub regulacji przepływu wody, sprężonego powietrza i wszelkiego rodzaju mediów płynnych, gazowych, a niektóre rodzaje również do substancji sypkich lub półpłynnych. Pracują pod ciśnieniem roboczym do kilkudziesięciu bar. Ze względu na funkcję, jaką pełnią w instalacji, rozróżniamy zawory zaporowe, regulacyjne, rozdzielające, zwrotne i zawory bezpieczeństwa. Zawory przemysłowe jako podstawowy element wielu instalacji znajdują zastosowanie w każdej gałęzi przemysłu. W zależności od budowy i zastosowania zawory dostępne w Tubes International dzielimy na:

  • zawory kulowe,
  • zawory zasuwowe,
  • zawory motylkowe,
  • zawory higieniczne dla przemysłu spożywczego,
  • zawory zwrotne i filtry,
  • elektrozawory.

Linki: