STRZELNICA Laboratorium Procesów Kinetycznych Łukasiewicz - PIAP

Laboratorium Procesów Kinetycznych (LPK) to jednostka realizująca badania produktów z uwzględnieniem zjawisk kinetycznych oraz balistyki. LPK umożliwia prowadzenie badań wytrzymałościowych i zmęczeniowych części, podzespołów a także całych urządzeń z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Prowadzone są tu prace badawczo-rozwojowe w zakresie projektowania i budowy robotów mobilnych, ich akcesoriów oraz urządzeń specjalnych. Przykładowe badania wykonywane w LPK: - testy wytrzymałościowe podzespołów i akcesoriów z wykorzystaniem broni palnej oraz wyrzutników pirotechnicznych - użycie broni palnej, urządzeń pneumatycznych i pirotechnicznych na platformach zrobotyzowanych, a także tworzenie procedur ich użycia - wykorzystanie materiałów i opracowanie konstrukcji urządzeń pod kątem reakcji na wymuszenia o znacznej dynamice. Laboratorium wyposażone jest w poligon testowo-badawczy w postaci pełnoprawnej strzelnicy umożliwiającej prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem robotów mobilnych i broni palnej. Stały monitoring, nadzór, sterowanie i koordynacja mogą być prowadzone z odseparowanego kuloodpornymi ścianami, wygłuszonego pomieszczenia centrum kontroli. Strzelnica posiada sześć odgrodzonych od siebie stanowisk strzeleckich z indywidualnym oświetleniem. Transportery tarcz sterowane są indywidualnie lub grupowo za pomocą tabletów umieszczonych na stanowiskach. Możliwość prowadzenia ognia w zakresie kąta 180º, mobilne kulochwyty oraz obrotowe ściany umożliwiają prowadzenie treningów taktycznych i strzelania dynamicznego. Dla bezpieczeństwa użytkowników ściany i sufit hali strzelań wyłożone są okładziną antyrykoszetową a wejście zabezpieczone drzwiami kuloodpornymi. Skuteczny system wentylacji wyposażony w ścianę nawiewną oraz wyciągi kulochwytowe zapewniający filtrowanie całego powietrza na hali strzelań co ok. 3 minuty oraz całkowitą jego wymianę co ok. 6 min. Niezależne i płynne sterowanie każdą lampą pozwala na programowanie dowolnych efektów świetlnych w tym stroboskopowych. Obiekt posiada opinię techniczną Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, potwierdzającą możliwość bezpiecznego prowadzenia ognia z wykorzystaniem amunicji o maksymalnej energii początkowej pocisku 3600J.